Τα τρόφιμα που σας βοηθούν να έχετε πνευματική ετοιμότητα!Το φθινόπωρο είναι εδώ, τα σχολεία άρχισαν, οι οικογενειακές και επαγγελματικές ευθύνες αρχίζουν να συσσωρεύονται.

Αρκετοί άνθρωποι εγκαινιάζουν ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα επιστημονική πορεία. Οι συνθήκες είναι πιεστικές και απαιτούν απόδοση, άριστη πνευματική ετοιμότητα και μεγιστοποίηση της ενεργειακής εγκεφαλικής εφεδρείας.

Δείτε παρακάτω το slideshow της Dr. Αναστασίας Μοσχοβάκη, Ειδικής Παθολόγου, τα τρόφιμα που συντελούν στην προαγωγή της πνευματικής υγείας και στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής εφεδρείας των εγκεφαλικών κυττάρων._