Οι μεταθέσεις των νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων


Παραθέτουμε το άρθρο 15 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις μεταθέσεις των
νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων

_