Δείτε τους πίνακες με τις μεταθέσεις - Πόσες θέσεις "άνοιξαν" τελικά


Μόλις 80 θέσεις "άνοιξαν" τελικά στο συμβούλιο έκτακτων μεταθέσεων. Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες:

_