Aπαγωγή Λεμπιδάκη: Το σχέδιο ''ΝΙΚΙΑΣ'' και ο ρόλος των συλληφθέντων


Το Bloko.gr παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της δικογραφίας για την απαγωγή Λεμπιδάκη. Το σχέδιο που έθεσε σε εφαρμογή η ΕΛ.ΑΣ αλλά και τους ρόλους που είχαν τα άτομο που μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί.


Στο πλαίσιο διαχείρισης του περιστατικού και καθ όλο το διάστημα που διήρκεσε η παράνομη κατάσταση, τέθηκαν σε εφαρμογή τα οριζόμενα στο ειδικό σχέδιο «ΝΙΚΙΑΣ» ως προς τις διαπραγματεύσεις σε περιπτώσεις ομηρείας και απαγωγών, οπότε ειδικοί διαπραγματευτές της ελληνικής αστυνομίας, σε συνεργασία με ειδικό ψυχολόγο, ανέλαβαν την υποστήριξη της οικογένειας του απαχθέντος κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και μέχρι της επιστροφής αυτού. Παράλληλα, η προανακριτική ομάδα – αποτελούμενη από Αστυνομικούς Υπηρεσίας μας Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι/Τμήμα 1ο, προέβη στον σχεδιασμό και την συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με γνώμονα πάντοτε την εξασφάλιση της απελευθέρωσης του απαχθέντος και την αποτροπή οιαδήποτε ενέργειας που δύνατο είτε να προκαλέσει κίνδυνο ως προς τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα αυτού είτε να εμποδίσει την ομαλή διαπραγμάτευση της οικογένειας με τους δράστες, με την οικογένεια του απαχθέντος να έχει στο σύνολο της διαδικασίας την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και επιλογή στρατηγικής ως προς τη διαπραγμάτευση.

       Παράλληλα, έπειτα από την κατάλληλη αξιολόγηση εγκληματολογικών δεδομένων και του συνολικού αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε από την προανάκριση, προέκυψε η εγκληματική δράση ομάδας (οργάνωση), αποτελούμενης από το σύνολο των κατηγορουμένων ως μέλη ενωμένα με σκοπό την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους, μέσω των περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 322 Π.Κ. «Αρπαγή» και 385 Π.Κ. «Εκβίαση» και δη των κατ’ επάγγελμα πράξεων που στρέφονται κατά της προσωπικής ελευθερίας και της περιουσίας τρίτων προσώπων, πληρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα βασικά προσδιοριστικά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ άρθ. 187§1 Π.Κ., όπως αυτή αναπτύσσεται στα κάτωθι κύρια πεδία:

Ä Πεδίο επιλογής «στόχου», ήτοι προσώπου με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και υλοποίησης αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκτέλεση του οργανωμένου σχεδίου δράσης.

Ä Πεδίο εκτέλεσης του οργανωμένου σχεδίου δράσης, ήτοι αρπαγής του προσώπου με χρήση βίας.

Ä Πεδίο πολύμηνης διατήρησης της παράνομης κατάστασης (στέρηση προσωπικής ελευθερίας) και αποτροπή εντοπισμού των μελών και του απαχθέντος από τις διωκτικές αρχές.

Ä Πεδίο εξαναγκασμού των οικείων του απαχθέντος, μέσω των απειλών κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας αυτού, στην παράδοση υπέρογκου χρηματικού ποσού ως λύτρων για την απελευθέρωση αυτού.

       Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 187 Π.Κ. «Εγκληματική οργάνωση», το συγκεκριμένο έγκλημα είναι διαζευκτικά ή υπαλλακτικά μικτό, αφηρημένης διακινδύνευσης, υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης, ενώ μεταξύ άλλων, η τέλεση του καταδεικνύει χαρακτηριστικά στοιχεία αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Στοιχεία της αντικειμενικής του υπόστασης είναι ένα ποιοτικό (δομημένη ομάδα), ένα ποσοτικό (τρία ή περισσότερα άτομα) και ένα χρονικό (διάρκεια δράσης). Συγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης είναι η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της, ενώ ένταξη είναι η ενεργητική συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ομάδας, με αποδοχή των σκοπών της. Η συγκρότηση είναι στιγμιαίο έγκλημα, ενώ η ένταξη στην ομάδα είναι διαρκές έγκλημα και διαρκεί όσο διαρκεί η ιδιότητα του μέλους και η ύπαρξη της ομάδας ως εγκληματικής οργάνωσης, με την έννοια ότι τελείται σε καθημερινή βάση και εξακολουθεί όσο συνεχίζεται η παράνομη κατάσταση της εγκληματικής οργάνωσης και παράγεται έτσι προσβολή με αφηρημένη διακινδύνευση των προστατευόμενων από την έννομη τάξη, έννομων αγαθών. Μέλος της οργάνωσης αυτής είναι και εκείνος που υποτάσσει τη βούληση του στην οργάνωση, χωρίς να είναι αναγκαία η προσωπική συμμετοχή του στις ειδικότερες κακουργηματικές πράξεις της οργάνωσης. Δομημένη ομάδα είναι εκείνη που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, αλλά συγκροτείται για να έχει διαρκή δράση.

       Από πλευράς υποκειμενικής υπόστασης, απαιτείται διπλός δόλος κάθε μέλους, ήτοι να θέλει την ένταξή του στην οργάνωση, αλλά και να έχει ως σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων από ένα κακουργημάτων, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου. Ο ειδικός δε αυτός δόλος νοείται ενιαίος, δηλαδή, τα μέλη να έχουν αποφασίσει ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί σε βάθος χρόνου, με την τέλεση περισσοτέρων κακουργημάτων, ακόμα και χωρίς να έχουν καταστρωθεί οι λεπτομέρειες τέλεσης των εγκλημάτων αυτών.

       Συγκεκριμένα, το σύνολο των κατηγορουμένων, συγκρότησε και εντάχθηκε σε δομημένη ομάδα (εγκληματική οργάνωση) με διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο 2017 έως και σήμερα, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αρπαγής με χρήση βίας και της αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας (απαγωγή) για μεγάλο χρονικό διάστημα του επιχειρηματία ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ, διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ.», καθώς και την επιχείρηση εξαναγκασμού των οικείων αυτού στην παράδοση υπέρογκου χρηματικού ποσού για την απελευθέρωσή του, κάνοντας χρήση απειλών κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του απαχθέντος, ήτοι απειλή χρήσης βίας.

       Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι έχοντας υποτάξει πλήρως την βούλησή τους στον σκοπό της εγκληματικής οργάνωσης, ήτοι την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της βλάβης της περιουσίας τρίτου, προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες στο σύνολό τους επιβεβαιώνουν το επαγγελματικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας της εγκληματικής ομάδας:

Α) Επιλογή του ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ ως «στόχου» της απαγωγής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τυγχάνει διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, η οποία εταιρία με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου συγκεντρώνει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών, καθόσον λειτουργεί παραγωγικές μονάδες σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού (Τουρκία, Κίνα, Ρουμανία, Ρωσία, Γαλλία, Πολωνία), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και πραγματοποιεί εξαγωγές προϊόντων στο εξωτερικό (Καναδά, ΗΠΑ, Ισπανία κλπ). Ως εκ τούτου η επιλογή του «στόχου» συνδέεται με την μεγάλη οικονομική επιφάνεια που οι κατηγορούμενοι θεωρούν ότι αυτός έχει, η οποία προκαλούσε την προσδοκία επίτευξης του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού οφέλους για τους ίδιους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το αρχικά απαιτηθέν χρηματικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ.

Β) Συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων ως προς τον «στόχο» και την κίνηση αυτού και συγκεκριμένα τις καθημερινές συνήθειες, τα μέλη της οικογένειας αυτού και το στενό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του, το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί και τα δρομολόγια που ακολουθεί κατά την μετάβαση από την οικία του προς την εργασία του και αντίστροφα, τους χρόνους κατά τους οποίους κινείται (μετάβαση στην εργασία, επιστροφή στην οικία).

       Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποδεδειγμένα είχαν πλήρη γνώση ως προς το ταξίδι που πραγματοποίησε ο ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ στο εξωτερικό και το χρονικό διάστημα της παραμονής του εκεί, ως και τον ακριβή χρόνο επιστροφής του, καθόσον εκτέλεσαν το σχέδιό τους αμέσως μετά την επιστροφή του στο Ηράκλειο της Κρήτης και σε χρόνο μιάμισης (1,5) ώρας περίπου μετά την προσγείωση της πτήσης στην οποία επέβαινε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι η κινητοποίηση της ομάδας εκτέλεσης της αρπαγής την 30/03/2017, πραγματοποιείται σε χρόνο πλησίον του χρόνου παραμονής του ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και της επιβίβασής του στο αεροπλάνο με προορισμό το Ηράκλειο.

       Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις καταδεικνύουν ότι η εγκληματική οργάνωση είχε προβεί σε αυτοψία του χώρου και των σημείων αναμονής και δράσης, είχε εγκαταστήσει μέλη σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία παρείχαν σημαντική πληροφόρηση στον επιχειρησιακό-εκτελεστικό πυρήνα, ενώ είχε υπολογίσει με απόλυτη ακρίβεια μέχρι και τους αναγκαίους χρόνους που απαιτούνταν για την μετάβαση στο σημείο δράσης, για την ακινητοποίηση του παθόντα, τον εμπρησμό των οχημάτων και την διαφυγή.  

Γ) Εύρεση χώρων (κρησφύγετα) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώρος κράτησης του απαχθέντος. Η επιλογή των συγκεκριμένων χώρων, επελέγη με βάση την βούληση των κατηγορούμενων για εξασφάλιση ασφαλούς και πολύμηνης διατήρησης της παράνομης κατάστασης. Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση των συγκεκριμένων χώρων διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην πορεία των διαπραγματεύσεων, καθόσον οι κατηγορούμενοι, θεωρώντας ότι οι χώροι (κρησφύγετα) που επέλεξαν, τους παρείχε ιδιαίτερα μεγάλη ασφάλεια και δυνατότητες για μεγιστοποίηση του κέρδους, απέρριπταν συστηματικά την όποια προσφορά της οικογένειας και επιμήκυναν την παράνομη κατάσταση.

Δ) Επιλογή και συγκέντρωση των αναγκαίων υλικών μέσων για την εκτέλεση του σχεδίου τους, την υποστήριξη της επιχειρησιακής τους δράσης και την αποτροπή εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους από τις διωκτικές αρχές. Συγκεκριμένα:

(i) Εύρεση οχημάτων τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση του σχεδίου απαγωγής την 30/03/2017. Προς τούτο και προκειμένου να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους μέσω των οχημάτων, χρησιμοποίησαν δύο (2) οχήματα εκ των οποίων το πρώτο είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο (Φεβρουάριο 2017) από την περιοχή Πετροκεφάλι Ηρακλείου, ενώ για το δεύτερο δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερον η ακριβής προέλευσή του.    

       Παράλληλα, εφοδιάστηκαν και με τρίτο τουλάχιστον όχημα μάρκας JEEP GRAND CHEROKEE χρώματος μαύρου, απροσδιόριστων λοιπών στοιχείων, το οποίο προκύπτει βάσιμα ότι χρησιμοποίησαν ως όχημα διαφυγής και μεταφοράς του απαχθέντος μετά την καταστροφή με εμπρησμό των δύο (2) προαναφερθέντων οχημάτων.

(ii) Εφοδιασμός με πληθώρα συσκευών κινητού τηλεφώνου και καρτών SIM, τουλάχιστον για τις ανάγκες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με την οικογένεια. Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων κινητής τηλεφωνίας (κάρτες SIM και συσκευές κινητού τηλεφώνου) που χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό, προέκυψε ότι δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επικοινωνιών  ούτε χρησιμοποιήθηκε εκ νέου για διαφορετικό λόγο. Επιπλέον, το σύνολο των καρτών SIM ήταν ενεργοποιημένες σε στοιχεία αλλοδαπών προσώπων, υπό στοιχεία των οποίων διαπιστώθηκε ότι είχε ενεργοποιηθεί παράλληλα μεγάλος αριθμός έτερων τηλεφωνικών συνδέσεων, ήτοι επρόκειτο για «αχυράνθρωπους» και προφανώς δεν σχετίζονταν με τον πραγματικό κάτοχο – χρήστη του τηλεφώνου.

       Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί συνήθη τακτική των κακοποιών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους στοιχεία κινητής τηλεφωνίας (συσκευές κινητού τηλεφώνου και κάρτες SIM) επιδιώκουν να εξαλείψουν το ρίσκο εντοπισμού τους και εξακρίβωσης της πραγματικής τους ταυτότητας, καθιστώντας σχετικά δυσχερή κάθε προσπάθεια έρευνας των διωκτικών αρχών.

(iii) Εφοδιασμός με κουκούλες τύπου FULL FACE προκειμένου να μην δύναται να εξακριβωθούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από τον ίδιο τον απαχθέντα κατά το διάστημα της κράτησής του, καθώς και η χρήση γαντιών και λοιπών προστατευτικών ειδών ρουχισμού για να αποφευχθεί η πιθανότητα άφεσης αποτυπωμάτων ή βιολογικού υλικού, τουλάχιστον κατά την τέλεση της αρπαγής την 30/03/2017.

(iv) Εφοδιασμός με όπλα (τουλάχιστον πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV) προκειμένου να καμφθεί η όποια τυχόν αντίσταση του στόχου τόσο κατά την εκτέλεση της αρπαγής όσο και κατά την διάρκεια της παράνομης κράτησης.

Ε) Καθορισμός ρόλων για έκαστο εκ των μελών της οργάνωσης. Ειδικότερα, οι ρόλοι που ήταν απολύτως αναγκαίοι για την εξέλιξη της έκνομης δραστηριότητας, ήταν οι εξής:

(i) Ηγετικά στελέχη: Πρόκειται για τα πρόσωπα που ανέλαβαν τον σχεδιασμό της δράσης, την επιλογή των προσώπων, την εξεύρεση πόρων και μέσων, τον συντονισμό των ενεργειών των μελών και τη χάραξη της στρατηγικής γύρω από τις επόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με την οικογένεια του απαχθέντος, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της οργάνωσης. Από την προανάκριση, προέκυψε ότι ρόλο επιλογής προσώπων (στρατολόγηση μελών) είχαν τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι (5) Π.Σ και (7) Σ.Ε.

(ii) Εκτελεστικός-επιχειρησιακός πυρήνας: Πρόκειται για τέσσερα (4) μέλη, τα οποία προέβησαν στην υλοποίηση του σχεδίου αρπαγής την 30/03/2017 και της μεταφοράς του ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ στο αρχικό κρησφύγετο. Επισημαίνεται ότι ένα εκ των μελών έφερε πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV.

(iii) Φύλακες: Πρόκειται για τα μέλη που είχαν αναλάβει τη φύλαξη του απαχθέντος στο κρησφύγετο. Τα μέλη αυτά, μεριμνούσαν για την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας αντίδρασης του ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ, ενώ μεριμνούσαν για την σίτιση και την παροχή των στοιχειωδών σε αυτών για την επιβίωσή του. Παράλληλα, ήταν επιφορτισμένα με την εποπτεία του ευρύτερου χώρου προς αποτροπή προσέγγισης του σημείου από τρίτα πρόσωπα. Με αυτόν τον ρόλο διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι (2) Γ.Β. (5) Π.Σ. και (7) Σ.Ε, ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι ρόλο φύλακα ανέλαβαν συνολικά περισσότερα πρόσωπα.

(iv) Επόπτες του κρησφύγετου: Πρόκειται για τα μέλη που αναλάμβαναν την εποπτεία του εκάστοτε κρησφύγετου και την υποστήριξη των μελών με τρόφιμα και λοιπά αναγκαία είδη, καθώς και την επίλυση οιουδήποτε προβλήματος τυχόν ανέκυπτε. Ουσιαστικά ρόλο επόπτη είχαν τα μέλη που εδύνανο χωρίς να κινήσουν υποψίες να προσεγγίζουν το χώρο. Τον ρόλο αυτό διαπιστώθηκε ότι είχε αναλάβει τουλάχιστον ο κατηγορούμενος (1) Κ.Ε, ο οποίος παρείχε και τον τελικό χώρο – κρησφύγετο όπου κρατήθηκε ο απαχθείς.

(v) Διεξαγωγή επικοινωνιών διαπραγμάτευσης με την οικογένεια: Πρόκειται για τα μέλη που αναλάμβαναν την πραγματοποίηση των επικοινωνιών με την οικογένεια του απαχθέντος είτε μέσω κινητών τηλεφώνων είτε μέσω της εναπόθεσης σε διάφορα σημεία ή αποστολής αποδείξεων ζωής (επιστολές, βιντεοληπτικό υλικό). Το περιεχόμενο των επικοινωνιών και η στάση που θα τηρείτο από την εγκληματική οργάνωση απέναντι στην οικογένεια, προκαθοριζόταν προφανώς από τα ηγετικά στελέχη. Στην συγκεκριμένη δράση εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μετείχαν απευθείας τα ηγετικά στελέχη. Επισημαίνεται ότι τον συγκεκριμένο ρόλο εκτελούσαν μέλη που δραστηριοποιούνταν τόσο στην Κρήτη όσο και στην περιοχή της Αττικής. Το συγκεκριμένο ρόλο διαπιστώθηκε ότι είχαν αναλάβει εκ περιτροπής, τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι (3) Π.Ε (4) Γ.Ε. (5) Π.Σ. (6) Π.Χ. και (8) Π.Β.

(vi) Ξέπλυμα Μαύρου ΧρήματοςΔιαμοιρασμός μεριδίων: Πρόκειται για τα μέλη που θα παραλάμβαναν τα λύτρα της απαγωγής και θα αναλάμβαναν την διαδικασία εξάλειψης κάθε ίχνους την προέλευσης αυτών, ένεκα του κινδύνου να τυγχάνουν προσημειωμένα από τις διωκτικές αρχές και να είναι δυνατός ο εντοπισμός των χρημάτων και των κατόχων αυτών κατά τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, κατόπιν των διαδικασιών που συνδέονται άρρηκτα με το οργανωμένο έγκλημα και αποτελούν συνήθη τακτική των εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο έκνομης δραστηριότητας, θα ακολουθούσε ο διαμοιρασμός των συμφωνηθέντων μεριδίων σε έκαστο μέλος.

       Γίνεται μνεία ότι, από την αξιολόγηση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η απαγωγή, ενεργοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο (2) πυρήνες, οι οποίοι ανέλαβαν το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι την αποκόμιση υπέρογκου οικονομικού οφέλους. Εν λόγω πυρήνες λειτούργησαν εκ περιτροπής, πλην όμως με απόλυτο συντονισμό και συνεννόηση ως προς τις ενέργειες που αναλάμβαναν να φέρουν εις πέρας, πάντοτε με την καθοδήγηση των ηγετικών στελεχών, με τα μέλη του πρώτου πυρήνα στα οποία εντάσσονται τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι (3) Π.Ε. (4) Γ.Ε. και (5) Π.Σ να φέρονται να μην αναπτύσσουν «φανερή» συμμετοχή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (αρχές Αυγούστου 2017) ένεκα του ότι θεωρούσαν ότι οι ενέργειές τους είχαν γίνει αντιληπτές από την αστυνομία και παρακολουθούνταν από τις διωκτικές αρχές, σημείο στο οποίο ανέλαβαν την εκτέλεση του προαποφασισμένου σχεδίου τα μέλη του δεύτερου πυρήνα, στα οποία εντάσσονται τουλάχιστον οι κατηγορούμενοι (1) ΚΛΑΔΟΣ Εμμανουήλ, (2) Γ.Β (6) Π.Β (7) Σ.Ε.και η ανήλικη (8) Π.Β.

       Για έκαστο εκ των κατηγορουμένων, προέκυψε ο ακόλουθος βαθμός εμπλοκής:

Α) Ο κατηγορούμενος (1) Κ.Ε. ήταν το πρόσωπο που τουλάχιστον διέθεσε τον πέμπτο χώρο κράτησης (κρησφύγετο) του ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ για την χρονική περίοδο από 10/08/2017 έως και 02/10/2017, ενώ ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία των φυλάκων του χώρου και την προμήθεια του κρησφύγετου με αναγκαία είδη για την διαβίωση των φυλάκων και του απαχθέντος.

Β) Ο κατηγορούμενος Γ.Ε. ήταν το πρόσωπο που ανέλαβε χρέη φύλακα του κρησφύγετου κατά την περίοδο από 18/09/2017, οπότε και κατέβηκε στην Κρήτη από την Θεσσαλονίκη όπου διαμένει, για τον σκοπό αυτό. Το συμφωνηθέν μερίδιο για τον ίδιο ανερχόταν σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Γ) Οι κατηγορούμενοι (3) Π.Ε. 4) Γ.Ε και (5) Π.Σ. είχαν αναλάβει τουλάχιστον την πραγματοποίηση ορισμένων εκ των επικοινωνιών διαπραγμάτευσης με την οικογένεια, εντασσόμενοι στον πρώτο πυρήνα που είχε αρχικώς αναλάβει την συγκεκριμένη δράση. Άπαντες συμμετείχαν κατά την 20η επικοινωνία διαπραγμάτευσης με την οικογένεια.

Δ) Ο κατηγορούμενος (5) Π.Σ ήταν το πρόσωπο που παραχώρησε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε κατά την 31η επικοινωνία διαπραγμάτευσης με την οικογένεια, ενώ ήταν το πρόσωπο που προσέγγισε τον κατηγορούμενο (7) Σ.Ε και ενεργοποίησε τον δεύτερο επιχειρησιακό πυρήνα. Επιπροσθέτως, ενεργοποιήθηκε ως φύλακας στο κρησφύγετο ανά διαστήματα, για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως και μέσα Αυγούστου περίπου.

Ε) Ο κατηγορούμενος (6) Π.Β είχε αναλάβει την πραγματοποίηση ορισμένων εκ των επικοινωνιών διαπραγμάτευσης με την οικογένεια, εντασσόμενος στον δεύτερο πυρήνα που ανέλαβε την διαχείριση της παράνομης δράσης. Έχει διαπιστωθεί ότι πραγματοποίησε την 26η, την 27η, την 28η, την 31η και την 32η επικοινωνία διαπραγμάτευσης. Σημειωτέον, ότι καθοδήγησε την ανήλικη κόρη του για την ολοκλήρωση της 27ης επικοινωνίας, ήτοι την αποστολή φακέλου μέσω ΚΤΕΛ Χανίων. Το συμφωνηθέν μερίδιο για τον ίδιο ανερχόταν σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

ΣΤ) Ο κατηγορούμενος (7) Σ.Ε είχε αναλάβει τουλάχιστον τον ρόλο της εύρεσης και στρατολόγησης των μελών του δεύτερου επιχειρησιακού πυρήνα, καθόσον είναι το πρόσωπο που φέρεται να ενέταξε στην εγκληματική ομάδα τους κατηγορούμενους (2) Γ.Β και (6) ΠΧ., στους οποίους ανέθεσε ρόλους και υπέδειξε τις διαδικασίες και την μέθοδο που θα ακολουθούσαν. Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος (7) Σ.Ε. φέρεται ως ένας εκ των συνδέσμων του δεύτερου με τον πρώτο επιχειρησιακό πυρήνα, καθόσον γνωρίζει τον λόγο «απενεργοποίησης» του πρώτου πυρήνα και φρόντισε για την ομαλή ενεργοποίηση του δεύτερου. Παράλληλα, διετέλεσε φύλακας στο κρησφύγετο κατά το πρώτο διάστημα της απαγωγής, για συνολικά δεκαεπτά (17) ημέρες, ενώ κατά το τελευταίο διάστημα διετέλεσε φύλακας στο κρησφύγετο του κατηγορούμενου (1) Κ.Ε για διάστημα δύο (2) ημερών.

Ζ) Η ανήλικη κατηγορούμενη (8) Π.Βδιαπιστώθηκε ότι, υπό την καθοδήγηση του πατέρα της, κατηγορούμενου (6) Π.Χ προέβη στην αποστολή του φακέλου με τις επιστολές του απαχθέντος προς την οικογένεια, μέσω των ΚΤΕΛ Χανίων (27η επικοινωνία), ενώ ομοίως υπό την καθοδήγηση του πατέρα της προέβη στην προμήθεια δύο (2) καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας που χρησίμευαν για τις ανάγκες των επικοινωνιών διαπραγμάτευσης.  


_ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -->