Ποιες είναι οι 20 μεταθέσεις για τους ειδικούς φρουρούς

Δείτε τις είκοσι μεταθέσεις των ειδικών φρουρών. Οι περισσότερες είναι για τη ΓΑΔ Θεσσαλονίκης και τις ΔΑ Θεσπρωτίας, Λασιθίου και Πέλλας;

_