Χαρακόπουλος: Καμία απάντηση για αναβάθμιση του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας

«Για μια ακόμη φορά ο  κ. Τόσκας αντί ουσιαστικής απάντησης,  σε ερώτηση που του    έγινε  για την αναβάθμιση του 1ου     Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, καταφεύγει στην  απλή αποτύπωση
της επικρατούσας κατάστασης χωρίς ίχνος προσπάθειας επίλυσης    των ζητημάτων που τίθενται.  Ειδικότερα, δεν απαντά   εάν το Συμβούλιο Επιτελικού   Σχεδιασμού   του   Πυροσβεστικού   Σώματος   (ΠΣ)   έχει   αποφασίσει   και   έχει   εισηγηθεί    δημιουργία   και   αναβάθμιση   Πυροσβεστικών   Υπηρεσιών,   πλην   αυτών   των    αεροδρομίων που παραχωρήθηκαν στην Fraport. Ακόμη και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο    Πυργετού     λειτούργησε   χωρίς   τέτοια   εισήγηση,   χωρίς   οργανική   δύναμη   και    στελεχώθηκε από το υπάρχον προσωπικό Πυροσβεστών του Νομού, με αποτέλεσμα    την αποδυνάμωση των υπολοίπων Υπηρεσιών. Αυτό δείχνει την έλλειψη σχεδιασμού    και οργάνωσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και στην δημιουργία και    στελέχωση   των   Υπηρεσιών   του   ΠΣ.   Αντί   αναβάθμισης   παρεχομένων   υπηρεσιών    δημιουργεί υποβάθμιση και δυσλειτουργίες στο ΠΣ με τραγικά   αποτελέσματα στην    εσωτερική ασφάλεια της χώρας». Τα παραπάνω τονίζει ο αναπληρωτής τομεάρχης    Εσωτερικών   της   Νέας   Δημοκρατίας,   αρμόδιος   για   θέματα   Προστασίας   του    Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την απάντηση    που έλαβε από τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα,    σε σχετική του ερώτηση.
    Υπενθυμίζεται ότι ο Θεσσαλός πολιτικός κατέθεσε την ερώτηση μετά την επίσκεψή του    και   την   ενημέρωση   που   είχε   στην  Περιφερειακή   Πυροσβεστική   Διοίκηση    Θεσσαλίας, αλλά και την σχετική επιστολή που του επέδωσε η Ένωση Υπαλλήλων    Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας για το θέμα.
    Στην  απάντησή του  ο  κ.   Τόσκας,  υποστηρίζει,  μεταξύ  άλλων,  τα  εξής:  «Σε  ό,τι  δε    ειδικότερα   αφορά   στην   Περιφερειακή   Ενότητα   Λάρισας,   γνωρίζεται   ότι   σε   αυτή    εδρεύουν η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Θεσσαλίας, η Διοίκηση    Πυροσβεστικών   Υπηρεσιών   Νομού   (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)   Λάρισας   με   τους   υφιστάμενους    Πυροσβεστικούς   Σταθμούς   και   Πυροσβεστικά   Κλιμάκια,   η   Πυροσβεστική   Υπηρεσία   Ελασσόνας και η 8    η     Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων (Ε.Μ.Α.Κ.). Επιπρόσθετα,  με τις διατάξεις της υπ'  αριθ. 5131 οικ. Φ.109.1 από 30-03-2017 (Φ.Ε.Κ.  Β '-   1139)    Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης   του   υπογράφοντος   και  του   Αναπληρωτή  Υπουργού    Οικονομικών   ιδρύθηκε,   στον   Αυτοκινητόδρομο   Αιγαίου,   το   Πυροσβεστικό   Κλιμάκιο     Πυργετού   το   οποίο   υπάγεται   διοικητικά   και   επιχειρησιακά   στην   προαναφερόμενη     Διοίκηση   Πυροσβεστικών   Υπηρεσιών,   με   σκοπό   την   επέμβαση   στο   Έργο    Παραχώρησης.
    Επιπλέον, αναφέρεται ότι στο διαλαμβανόμενο στην εν λόγω Ερώτηση Πυροσβεστικό  Σταθμό   υπηρετεί   ικανότατος   αριθμός   πυροσβεστικών   υπαλλήλων   (μονίμων   και    Πυροσβεστών   Πενταετούς   Υποχρέωσης),   αλλά   και   εποχικοί   πυροσβέστες,   για   την    κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία   [άρθ. 52  του π.δ/τος 210/1992 (Φ.Ε.Κ. Α'  - 99)], καθώς και τα προβλεπόμενα  στα    επιχειρησιακά   σχέδια   αντιμετώπισης   δασικών   πυρκαγιών   της   ως   άνω   ΠΕ.ΠΥ.Δ.,    καθορίζεται   τόσο   ο   τρόπος,   όσο   και   η   διαδικασία   αμοιβαίας   αρωγής   μεταξύ   των    όμορων Υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση συμβάντος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η    μέγιστη επιχειρησιακή ανταπόκριση αυτών»._ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -->