Το ΤΕΑΠΑΣΑ στον αστερισμό της τεχνολογίας - Πιο γρήγορα, πιο δυνατά - Τι λέει στο bloko.gr η πρόεδρος του ταμειου


Την περασμένη εβδομάδα, το ΤΕΑΠΑΣΑ ανανέωσε τη συνεργασια του με την εθνικη τράπεζα, γεγονός που σηματοδότησε την είσοδο του στον αστερισμό της σύγχρονης
τεχνολογίας και πληροφορικής. Τι bloko.gr επιδιώκοντας να ενημερώσει τους αναγνωστες του για το τι σημαινει και σε τι θα ωφελήσει τους ασφαλισμένους αστυνομικούς και πυροσβέστες, επικοινώνησε με την πρόεδρο του ταμείου ταξίαρχο Παναγιώτα Χαρώνη, προκειμένου να καταστήσει γνωστό το νόημα και τα επακόλουθα αυτής της συνεργασίας. 

Η κ. Χαρώνη μας ανέλυσε μεθοδικά και διεξοδικά τις 6  παραμμέτρους αυτής της συμφωνίας.1.    Για την συνεργασία Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τα έτη 2014-2017 μας εξηγεί ότι επιτυγχάνονται:
Ø Ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι συνεργασίας.
Ø Σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Ταμείο.
Ø Θετικό αντίκτυπο στους συναλλασσομένους και επισκέπτες του Ταμείου η τοποθέτηση ΑΤΜ στο ισόγειο του κτιρίου του Ταμείου.
Ø Δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Ταμείου πάνω στις νέες τεχνολογίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

2.      Η ανανέωση της σύμβασης θα επιφέρει επίσης,

Ø Δωρεάν παροχή δυνατότητας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών:
·      Ταχύτερη ενημέρωση Ταμείου και Ασφαλισμένων.
·      Ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των εσωτερικών συστημάτων.
·      Δυνατότητα αποστολής και λήψης αρχείων προς και από την Τράπεζα όλο το 24ωρο.
·      Ελαχιστοποίηση εισαγωγής στοιχείων.
·      Μείωση επισκέψεων εργαζομένων και ασφαλισμένων στην Τράπεζα.
·      Ελαχιστοποίηση επιταγών και μείωση /εξάλειψη του κόστους διαχείρισής τους.

3.        Τι σημαίνει η δωρεάν Παροχή Πληροφοριακού Συστήματος;
Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει, σε συνεργασία με πολύ μεγάλη  ελληνική εταιρεία στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών να υποστηρίξει το Ταμείο στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μέσω:
·      της εγκατάστασης στο server του Ταμείου ενός σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύπτει την οικονομική διαχείριση και τις λοιπές κρίσιμες περιοχές λειτουργίας του Ταμείου, ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και
·      του ανασχεδιασμού και της τυποποίησης κρίσιμων διαδικασιών του Ταμείου προκειμένου να είναι σε θέση το προσωπικό του να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, προσαρμόζοντας ανάλογα τον τρόπο εργασίας του.
Στόχος είναι η συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση και το Προσωπικό του, προς όφελος των μετόχων, ασφαλισμένων και συνταξιούχων του.

4.        Για τη δωρεάν υποστήριξη της λειτουργίας του ταμείου, μας εξηγεί.
Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει, σε συνεργασία με πολύ μεγάλη  ελληνική εταιρεία στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών, υπηρεσίες υποστήριξης της καλής λειτουργίας του Ταμείου που θα περιλαμβάνουν:
·      Υποστήριξη στην ορθή εκτέλεση των διαδικασιών, με  απαραίτητες βελτιώσεις ή και νέες διαδικασίες, εφόσον απαιτείται.
·      Παροχή εξειδικευμένης τεχνοοικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε ενδεχόμενες ανάγκες του Ταμείου μετά από αίτημά του.
Η συνολική διάρκεια του παραπάνω έργου ορίζεται σε τρία χρόνια και το σύνολο του έργου θα παρασχεθεί από την Εθνική Τράπεζα προς το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανέξοδα.


5.        Για την χορήγηση του μισθοδοτικού προϊόντος σε όλους τους ασφαλισμένους, 

Στους ασφαλισμένους του Ταμείου (εν ενεργεία και συνταξιούχους) που τηρούν ή θα ανοίξουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, παρέχεται ειδικό Μισθοδοτικό πολυπροϊόν, με σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις.

6.      Και τέλος, για τα συνολικά οφέλη συνέχισης της συνεργασίας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  – ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η ανανέωση της συνεργασίας του Ταμείου με την Εθνική Τράπεζα, η οποία προβλεπόταν από τη Σύμβαση που έληξε πρόσφατα, και αποφασίστηκε να συνεχιστεί για επιπλέον τρία χρόνια εμπεριέχει όλους τους ευνοϊκούς προς το Ταμείο όρους που περιλαμβανόταν στην προσφάτως λήξασα σύμβαση και επιπλέον παρέχει -κατόπιν διαπραγματεύσεων παραγόντων του Ταμείου με υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας- ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν-εκτός από άμεσα -και σημαντικά έμμεσα οφέλη (νέο Πληροφοριακό Σύστημα παραμετροποιημένο στις ανάγκες του Ταμείου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη, σχεδιασμός διαδικασιών κ.τ.λ.), που θα βελτιστοποιήσουν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Ταμείου, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων (εργατοώρες) και διασφάλιση του έργου του Ταμείου.
Επιπρόσθετα, η ως άνω περιγραφείσα συνεργασία αναβαθμίζει σημαντικά την τεχνολογική και λειτουργική υποδομή του Ταμείου, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να υποστηρίξει με ασφάλεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο την ισχύουσα Νομοθεσία όσο και όλες τις αλλαγές που συντελούνται και επίκεινται στο χώρο των Ασφαλιστικών Ταμείων – Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας μας.

_