Η γελοιογραφία του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Με αυτή γελοιογραφία τα μέλη του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης περιγράφουν την κατάσταση στην Αστυνομία, όπως οι ίδιοι τη βιώνουν, αλλά κυρίως πώς βλέπουν τους χειρισμούς της κυβέρνησης
στα προβλήματα και τα αιτήματά τους.
_