Σε απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης καλλυντικών προϊόντων προχωρά ο ΕΟΦ


Ο ΕΟΦ προχωρά για λόγους ποιότητας στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης καλλυντικών προϊόντων.

Στην απαγόρευση των προϊόντων αυτών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα (στο τέλος του άρθρου), προχώρησε ο ΕΟΦ σύμφωνα με τις αναφορές-κοινοποιήσεις με αρ. αναφοράς 46,48, 49,51/2016, & 01,02,03,05,06,08,09.10,11,13,16/2017.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση των προϊόντων στην ελληνική αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογή της σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντάς τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε εδώ τη λίστα καλλυντικών 


Πηγή: economy365.gr
_