Η πρόταση της ΝΕΣΠΑΑ για το Δ.Σ της 'Ενωσης Αξιωματικών Μακεδονίας

Tα μέλη της ΝΕΣΠΑΑ στο ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας  ενόψει  και  του συνεδρίου  της ΠΟΑΞΙΑ τον  ερχόμενο  Οκτώβριο, με σκοπό να ενημερωθούν τα μέλη για όλα τα
σοβαρά τρέχοντα θέματα (οικονομικά, ασφαλιστικά, παράλληλη επετηρίδα, βαθμολόγιο κ.α.)  και  για  να  τους  δοθεί  η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων, προτείνουν η πραγματοποίηση του επόμενου  ΔΣ  της  Ένωσης Αξιωματικών Κεντρ. Μακεδονίας, στο αμφιθέατρο του Α.ΜΕ.Θ.,  με την συμμετοχή όσων μελών μας το επιθυμούν.

 Παράλληλα προτείνεται να προσκληθούν εκπρόσωποι κομμάτων και συνδικαλιστικών φορέων για κατάθεση σχετικών  απόψεων - θέσεων  τους.


                                                    
_