Αστυνομική υπηρεσία στο κέντρο του Ηρακλείου

Πιο κοντά στον πολίτη έρχεται η ΕΛ.ΑΣ στο Ηράκλειο, καθώς το πάνδημο αίτημα της 


επαναλειτουργίας αστυνομικού τμήματος στο κέντρο της πόλης, είναι ένα βήμα πριν την υλοποίησή του. Δεν πρόκειται βέβαια ακριβώς για τμήμα με πλήρη επιχειρησιακή δράση, αλλά για μια υπηρεσία που θα λειτουργεί υποστηρικτικά και θ’ απαλλάσσει τους πολίτες του κέντρου από τη μετάβαση τους στο Αστυνομικό Μέγαρο στα Δύο Αοράκια για απλές υποθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το κέντρο του Ηρακλείου έμεινε χωρίς αστυνομικό τμήμα τα τελευταία χρόνια, αφότου έγινε η μετεγκατάσταση όλων των αστυνομικών υπηρεσιών του κέντρου στο νέο Αστυνομικό Μέγαρο. Έκτοτε με κάθε ευκαιρία οι φορείς της πόλης τόνιζαν την αναγκαιότητα δημιουργίας Α.Τ. στο κέντρο, που σε κάποιες περιπτώσεις έμοιαζε αφύλαχτο.
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά οι συνθήκες ωρίμασαν με τη συμβολή και του Δήμου Ηρακλείου, που προσφέρει τον χώρο για τη στέγαση της υπηρεσίας. Πρόκειται για το ισόγειο του δημοτικού κτιρίου της πλατείας Δασκαλογιάννη, κάτω από τα γραφεία του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. Μάλιστα τον χώρο επισκέφτηκε ήδη ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Κώστας Λαγουδάκης με παράγοντες του Δήμου, κάνοντας μια πρώτη αυτοψία.
patris.gr

_