Άδεια για τους αστυνομικούς-γονείς παιδιών με Αναπτυξιακή Διαταραχή ζητά η Ένωση Πειραιά

Τη χορήγηση άδειας σε αστυνομικούς-γονείς παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή ζητά η Ένωση Πειραιά από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ: Σε συνέχεια της επέκτασης των ευεργετικών
διατάξεων χορήγησης αδειών στο Αστυνομικό Προσωπικό, ευεργετικές διατάξεις για τις οποίες η συμβολή σας ήταν καθοριστική η Ένωσή μας επανέρχεται στο εν γένει θέμα ζητώντας να συμβάλλεται στην θεσμοθέτηση ως εξής:

         Εναρμόνιση των διατάξεων που διέπουν τις άδειες χορήγησης για το Αστυνομικό Προσωπικό (Π.Δ 75/2016) με αυτές των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα με αυτές του άρθρου 149 του Ν. 4483/2017, όπου ορίζεται ότι ειδική άδεια των είκοσι δύο ημερών (22) ανά έτος χορηγείται και σε Δημοσίους Υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται.

         Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αναγνωρίζεται στους γονείς ατόμων με ΔΑΔ ένα δικαίωμα που τους παρέχει την δυνατότητα να προσφέρουν την φροντίδα που απαιτείται στα τέκνα τους.
        
         Ευελπιστούμε ως Ένωση ότι η θετική σας παρέμβαση θα είναι καταλυτική σε ένα ζήτημα αμιγώς κοινωνικά ευαίσθητο επισυνάπτοντάς σας και σχετικά έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΤΣΟΣ                               ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΛΛΑΧΙΑ
_