ΕΚΑ Θεσσαλονίκης - ΕΚΑ Γαλλίας” Συμμαχία - Όπως: Ελλάς - Γαλλία Συμμαχία

Γάλλοι αστυνομικοί δημοσιοποίησαν φωτογραφίες για την κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων και των αστυνομικών υπηρεσιών της Γαλλικής αστυνομίας.


Ενημερωθήκαμε  ότι και η   Γαλλική αστυνομία
-  Διαθέτει Σιτροέν με 500 χιλ χιλιόμετρα και  τα  λαμπάκια αναμμένα  !!
-  Προβλήματα  με την καθαριότητα των αστυνομικών υπηρεσιών .
-  Φθαρμένα καθίσματα στα οχήματα και σπασμένα κλειδιά.
-  Αστυνομικά τμήματα  με φθορές που δεν επισκευάζονται , βρώμικα  με κατσαρίδες και τουαλέτες τριτοκοσμικής χώρας !!!

Το ίδιο έπραξε πρόσφατα και το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης
Ενημερωτικά και επειδή ο συνδικαλιστής δεν πρέπει να είναι πολιτικός …….

Διαχρονικά, το  συνδικαλιστικό  κίνημα μας  και μέσω των  πρωτοβάθμιων ενώσεων του, υποβάλει σε υπουργούς,  βουλευτές αλλά και προς την φυσική ηγεσία, υπομνήματα με τα προβλήματα που τους απασχολούν  ζητώντας και την επίλυση αυτών. Τα υπομνήματα  αυτά ξεκινούσαν με  την ενίσχυση σε αστυνομικό προσωπικό των Δ.Α.  και κατέληγαν με την αντικατάσταση του παλαιωμένου στόλου των υπηρεσιακών  οχημάτων  με τα  500-600 χιλ χιλιόμετρα στα κοντέρ.
Άρα συνδικαλιστικά, η αστυνομία ποτέ δεν είχε επάρκεια οχημάτων  και διαχρονικά  προβλήματα με την συντήρηση των οχημάτων.

ΠΔ 45/2008 Άρθρο 14
Οι διοικητές ή προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για το προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και εκδίδουν τις αναγκαίες οδηγίες και διαταγές.
Άρα ευθύνες έχει ο  εκάστοτε Διοικητής - Δ/ντης  γιατί δεν εφαρμόζεται συνολικά το ΠΔ 45/2008 και όχι μόνο  το άρθρο 11 .

Υπάρχει υπουργική απόφαση, βάση κοινοτικής οδηγίας , με την οποία εξαιρούνται από τον έλεγχο ΚΤΕΟ  τα υπηρεσιακά οχήματα του στρατού,  αστυνομίας και Π.Υ.
Καταλάβατε γιατί δεν περνούν ΚΤΕΟ  τα υπηρεσιακό οχήματα και το θέμα έλεγχος  ΚΤΕΟ δεν απασχολεί  την ηγεσία;

Στην  ΓΑΔ Θεσσαλονίκης των 4.000 υπαλλήλων και των 950 οχημάτων διαφόρων τύπων  , λειτουργεί  η  ΥΤΕΒΕ,  που  ελέγχει «περιοδικά» την   καταλληλότητα των υπηρεσιακών οχημάτων και  της φθορές που έχουν προκληθεί ή φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους  και ανάλογα ενεργεί.
Οφείλεται να μας ενημερώστε,  εάν τα οχήματα,  που αναφερθήκατε ή φωτογραφίες τους δημοσιοποιήσατε για την αυτοπροβολή σας,  έχουν «περάσει και  ελεγχθεί» από την ΥΤΕΒΕ!!

Όταν ως  συνδικαλιστής, παρουσιάσεις και αναφέρεσαι δημόσια για  οχήματα με βλάβες και αναμμένα λαμπάκια, για οχήματα με καλώδια εκτεθειμένα  και διάφορες φθορές στο εσωτερικό τους  και τα οχήματα αυτά διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας, οφείλεις να επαναπροσδιορίσεις την συνδικαλιστική σου ιδιότητα, εφόσον αδυνατείς  να καταγγείλεις  αυτόν που  διέταξε  να εκτελέσουν   υπηρεσία,  να αποτρέψεις   την διάθεση των  οχημάτων   για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εκτός και εάν η πλειοψηφία των φωτογραφιών είναι από τα παροπλισμένα της  Θέρμης.

Υ.Γ. 1)  Σίγουρα θα προκαλέσετε επερώτηση βουλευτή.  Η  απάντηση θα είναι   ίδια  ανάλογων επερωτήσεων βουλευτών που κατατέθηκαν και στο παρελθόν. Μπορείτε να ανατρέξετε στις απαντήσεις των βουλευτών που κατέθεσαν  ανάλογες επερωτήσεις.
Υ.Γ. 3)   Είστε συνδικαλιστική παράταξη διεύθυνσης  και όχι ομοσπονδία, την οποία  παρακάμπτετε, όταν ζητάτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, την σύσταση επιτροπής για αυτοψία και  έλεγχο καταλληλότητας των υπηρεσιακών οχημάτων.

Ο συνδικαλισμός πάει Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.  για να λύνει τα προβλήματα και όχι να τα ανακυκλώνει


        Λεωνίδας ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
  Αντιπρόσωπος ΕΑΥ Ν Κοζάνης