Οι νέες προκλήσεις για την Πολιτική Προστασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Συνεδριάζει σήμερα η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Η πολυπλοκότητα των καταστροφών και των κρίσεων και η
κλιματική αλλαγή. Οι νέες προκλήσεις για την Πολιτική Προστασία."

Σχετικά με το θέμα την Επιτροπή θα ενημερώσει ο κ. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Η πολυπλόκότητα των σύγχρονων κοινωνιών, η πληθυσμιακή συγκέντρωση σε αστικά κέντρα και η κλιματική αλλαγή καθιστούν τις δραστηριότητες, τις υποδομές, την οικονομία και την ίδια τη ζωή, ολοένα και πιο ευάλωτες σε καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά φιαινόμενα.

Ταυτόχρονα η σύγχρονη και αποτελεσματική Πολιτική Προστασία προϋποθέτει συνεργασία και συντονισμένες ενέργειες μεταξύ όλων των συσχετιζόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η γνώση και η τεχνολογία αποτελούν τα μόνα "όπλα" της ανθρωπότητας σε επίπεδο τόσο πρόληψης και διαχείρισης, όσο και αντιμετώπισης και η αξιοποίηση κάθε επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.


_