Καλλιακμάνης: Όχι σε αυτούς που προσπάθησαν να φιμώσουν και να χειραγωγήσουν

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επικεφαλής του συνδυασμού ΜΠΡΟΣΤΑ γράφει για τον ρόλο των πρωτοβάθμιων σωματείων
Η   συνδικαλιστική   δράση   πρέπει   να   είναι   ελεύθερη, ανεξάρτητη   και αυτόνομη.   Πώς   είναι   δυνατόν   το   προεδρείο   της ομοσπονδίας   να   απαγορεύει   στα   πρωτοβάθμια   ανεξάρτητα σωματεία να κάνουν συναντήσεις με την φυσική και πολιτική ηγεσία χωρίς την συναίνεση του.

Αποσκοπούν   με   αυτό   τον   τρόπο   να   ελέγξουν   το συνδικαλιστικό   κίνημα   να   το   χειραγωγήσουν   και   να   το καταστήσουν   δέσμιο   του   δευτεροβάθμιου   οργάνου   έχοντας   ως στόχο  φυσικά μόνο και μόνο στην αλίευση ψήφων.

Τα   πρωτοβάθμια   σωματεία,   όπως   προβλέπεται   και   από   το συνδικαλιστικό   νόμο   αλλά   και   από   τα   καταστατικά   τους   είναι ανεξάρτητα και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις και συναντήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν.

Συνάδελφοι, όχι σε αυτούς που θέλουν   να  φιμώσουν  και να χειραγωγήσουν το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Θα προβούμε άμεσα σε ενημέρωση  της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας προκειμένου οι πόρτες να είναι ανοικτές χωρίς αποκλεισμούς. Η ανοχή στο άδικο έχει   τελειώσει   πάμε   Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.   για   ένα   αναγεννημένο συνδικαλιστικό κίνημα.
_