Δείτε τη διαταγή για την έναρξη λειτουργίας των νέων τμημάτων ασφαλείας

Το bloko.gr παρουσιάζει τη διαταγή για την επίσημη έναρξη λειτουργίας των τμηματων ασφαλείας στην Αττική μετά τη τελευταία διαδικασία αναδιοργάνωσης των
υπηρεσιών.
_