Φωτογραφίες από την διαδήλωση των Σ.Α στη ΔΕΘ

Φωτογραφίες της ένστολης διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ από τη σελίδα του Πορέδρου της ΠΟΕΠΛΣ Κώστα Κυράνη:

_