Με ποιο σύστημα θα γίνουν οι επόμενες κρισεις στην ΕΛΑΣ; Στον αέρα η παράλληλη επετηρίδα

Μέσα στις προηγούμενες εξαγγελίες του υπουργού δημόσιας τάξης - ως bloko.gr θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι βρισκονται στη σωστή κατεύθυνση- ήταν μεταξύ άλλων και η
αλλαγή του συστήματος κρίσεων- αξιολογήσεων των αξιωματικών της ΕΛΑΣ.

Και ως την πλέον ορθή όσο και ρηξικέλευθη διάταξη ήταν -πάλι κατά την άποψη μας- η παράλληλη επετηρίδα, ώστε αφενός να δίνεται μια ευκαιρία σε αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του ταξίαρχου που για πολλούς και ποικίλους αδικούνται, αφετέρου να παρέχεται η δυνατότητα μέσα σε αυτό το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον να παραμένουν στοιχειδώς οικονομικά εύρωστοι αξιωματικοί που είτε δεν συμπλήρωσαν χρόνια υπηρεσίας, είτε για οικογενειακούς λόγους επιθυμούν την περαιτέρω παραμονή τους στην ενέργεια, έστω και ως προσωρινά παραπληρωματικοί.

Πληροφορίες ωστόσο από αξιωματικούς του σώματος, σημειώνουν ότι ενώ το σχετικό σχέδιο έχει πάρει την έγκριση καθώς και την υπογραφή και του κ. αρχηγού, παραμένει για πάνω από 20ήμερο στα συρτάρια του κ. υπουργού, χωρίς να υπάρχει ή τουλάχιστον να ερμηνεύεται διάθεση προώθησης του προς τη νομική επικήρωση και κατ' επέκταση προς την εφαρμογή του.


_