Ανακοίνωση ΠΕΝΑΑ για το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΙΑΚΕ

 
Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης του έργου που επιτελεί ο Έλληνας αστυνομικός με την καθημερινή ανιδιοτελή προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, προτίθεται να συμμετάσχει στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) με κεντρικό θέμα " Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης.
 
Η συνέχεια της ανακοίνωσης:
 
 Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης " που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από 27 - 29 Απριλίου 2018.

Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου, η Ένωσή μας προτίθεται να ορίσει μέχρι τρία (3) μέλη μας τα οποία θα παρουσιάσουν αντίστοιχες εισηγήσεις που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα αναπτύξουν, συνυφασμένες με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου που αναγράφονται στη σχετική Ανακοίνωση του Ι.Α.Κ.Ε. σε συνδυασμό με τη λειτουργία του επιτελούμενου αστυνομικού έργου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη μας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 να μας γνωρίσουν για τη συμμετοχή τους και τον τίτλο της εισήγησης τους και στην συνέχεια να μας στείλουν σχετική περίληψη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στο email της Ένωσής μας penaa95@gmail.com .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η σχετική ανακοίνωση του ΙΑΚΕ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας στο παρακάτω link ...
_