Εντυπωσιακή άσκηση της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (φωτογραφίες)

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός

Εντυπωσιακή άσκηση της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας. Πραγματοποίησε βολές ταχείας αντίδρασης και άσκηση επιθετικής ενέργειας, υπό το βλέμμα του Διοικητή του Γ΄ ΣΣ/ΝRDC-GR, Αντιστράτηγου Δημητρίου Μπίκου.Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση - Στρατός

www.ant1news.gr
_