«Χακί» real estate: Νοικιάστηκαν για 20 χρόνια τέσσερα ακίνητα των ενόπλων δυνάμεων

Οικονομικό όφελος ύψους 13,5 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα έχουν οι ένοπλες Δυνάμεις μέσα από το «χακί» real estate. Το σχετικό στοιχείο προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου και δεύτερου πακέτου διαγωνισμών για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΥΠΑΑΠΕΔ ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με κύριο στόχο και σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα για στρατιωτικούς σκοπούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει:

 «Α. Κατά το πρώτο πακέτο διαγωνισμών, το οποίο διενεργήθηκε τον Απρίλιο 2017, αναδείχθηκε πλειοδότης για το ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου «Λιόση», ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α., με μηνιαίο μίσθωμα (3.400,00€) για εικοσιπέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα εικοσιπέντε (25) έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% το χρόνο. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για εικοσιπέντε (25) έτη) θα είναι κατ΄ ελάχιστον 1.152.322,54 €. Επιπρόσθετα, για το ακίνητο του ισόγειου καταστήματος επί της οδού Σούτσου 40, αναδείχτηκε πλειοδότης μισθωτής με μηνιαίο μίσθωμα 6.700€ για δώδεκα (12) έτη, με δυνατότητα παράτασης για δώδεκα έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% το χρόνο. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για δώδεκα (12) έτη) θα είναι κατ΄ ελάχιστον 1.019.673,24 €.

Β. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο πακέτο διαγωνισμών, το οποίο διενεργήθηκε τον Αύγουστο 2017, αναδείχθηκε πλειοδότης για το ακίνητο επί της Οδού Θ. Πουλίδου 62, Καβάλα,  ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α., με μηνιαίο μίσθωμα (4.000,00€) για είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα είκοσι (20) έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% το χρόνο. Για τους πρώτους έξι (6) μήνες της μισθώσεως προβλέπεται η καταβολή του 50% του μισθώματος. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για είκοσι (20) έτη) θα είναι κατ΄ ελάχιστον 1.034.922,962€.                                                                                                                                                                                  
Επιπλέον, για το ακίνητο επί της Οδού Κολοκοτρώνη 3-5, Αθήνα,  ιδιοκτησίας Μ.Τ.Σ., αναδείχθηκε πλειοδότης με μηνιαίο μίσθωμα (40.000,00€) για είκοσι (20) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα είκοσι (20) έτη, με ελάχιστη αναπροσαρμογή 1% το χρόνο. Για τους πρώτους έξι (6) μήνες της μισθώσεως προβλέπεται η καταβολή του 50% του μισθώματος. Το συνολικό οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία από τη συγκεκριμένη σύμβαση μισθώσεως (για είκοσι (20) έτη) θα είναι κατ΄ ελάχιστον 10.349.229,62€.

Για τις 6 Σεπ 17 έχει ήδη προκηρυχθεί και θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ, ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ισόγειου καταστήματος που ευρίσκεται στην Οδό Κοτοπούλη 3, Αθήνα (ΜΤΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι απόρροια των γόνιμων διενεργηθέντων διαγωνισμών είναι η επίτευξη ελάχιστου οικονομικού οφέλους  για τις Ε.Δ. ύψους 13.556.148,362 €.»


protothema.gr
_