Πτυχιούχοι πυροσβέστες:«Ολα του γάμου δύσκολα και ο «Μουτζούρης» πάλι στον Πυροσβέστη…»

 Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται στην προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες σε ολόκληρη τη χώρα τις ημέρες αυτές και παράλληλα ζητά
από τον πολτικό κόσμο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.Με έκπληξη διαπιστώνουμε τις τελευταίες ημέρες ότι το Πυροσβεστικό Σώμα και το παρεχόμενο έργο του τίθεται στο πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης με δηλώσεις που φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν το βαθμό επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας έως και το αξιόμαχο του   πυροσβεστικού   προσωπικού   που   εν   μέσω   μιας   δύσκολης,   από   άποψης   κλιματολογικών συνθηκών   και   διατιθέμενων   μέσων,   αντιπυρικής   περιόδου   δίνει   καθημερινά   μάχες   σε περισσότερες από 50 δασικές πυρκαγιές, μη συνυπολογιζόμενων των αστικών συμβάντων. 

Ως   Ενωση  δεν   ισχυριζόμαστε   ότι   δεν   υφίστανται   παθογένειες   στο   Π.Σ.   ή   ότι   δεν   υπάρχουν περιθώρια   περαιτέρω   εκπαίδευσης,   ειδικά   σήμερα   που   οι   σύγχρονες   προκλήσεις,   συχνά, ξεπερνούν τα σενάρια οποιασδήποτε εκπαίδευσης.

 Οι γενικεύσεις,  ωστόσο, που φτάνουν στο σημείο απαξίωσης σχετικά με το αξιόμαχο και το επίπεδο εκπαίδευσης των πυροσβεστών εν γένει δεν ταιριάζουν στο νηφάλιο πολιτικό λόγο και διαψεύδονται από την καθολική αναγνώριση της αποτελεσματικότητας του Π.Σ. από την ελληνική κοινωνία.


 Θα περιμέναμε, λοιπόν, σήμερα με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται στην κορύφωσή της και «εν αναμονή της εξαγγελθείσας έλευσης των εξ Αμερικής ή άλλων εκπαιδευτών», ο πολιτικός κόσμος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να σεβαστεί ιδίως τον επαγγελματισμό και την υπερπροσπάθεια, που φτάνει στα όρια της αυτοθυσίας, του πυροσβεστικού προσωπικού, μεγάλο μέρος   του   οποίου   βρίσκεται   υπό   συνεχή   μετακίνηση   που   υπερβαίνει   τα   500   χιλιόμετρα, εργαζόμενο συχνά πλέον των 40 συνεχόμενων ωρών
_