Στα άδυτα της εκπαίδευσης των Αλεξιπτωτιστών (φωτό & βίντεο)

Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού (ΣΒΕΑ) διέρχονται αυτήν την περίοδο τεταρτοετείς και τριτοετείς σπουδαστές της Σχολής Ευέλπιδων (Σ.Σ.Ε) και της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).
Πρόκειται για συνολικά 110 άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι προέρχονται από τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ που παρέχουν θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου, αποσκοπώντας στην διάπλαση, ενδυνάμωση και τελικώς χαλύβδωση του χαρακτήρα των σπουδαστών. Απώτερος στόχος είναι η κατάρτηση τους ως άριστοι μαχητές, ηγήτορες μικρών κλιμακίων ενώ επιδιώκεται να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες της τακτικής.
Στο πλαίσιο αυτό οι Ευέλπιδες όσο και οι συνάδελφοι τους από τη ΣΜΥ, εκπαιδεύονται εθελοντικά στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο (σε βάρος της καλοκαιρινής τους άδειας) επιδιώκοντας να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες – τόσο σωματικές όσο και ψυχικές – ώστε να καταφέρουν να αποκτήσουν τις πτέρυγες του Έλληνα Αλεξιπτωτιστή!
Η εκπαίδευση διεξάγεται για 5 εβδομάδες στην οποία πραγματοποιείται η επίγειος φάση που αποσκοπεί στην σωματική ενδυνάμωση των υποψηφίων αλεξιπτωτιστών όσο και στην προετοιμασία τους, προκειμένου να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες που πρέπει να εκτελέσουν σε όλα τα στάδια του άλματος με αλεξίπτωτο από αεροσκάφη C-130H Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα CH-47DG/SD Chinook της Αεροπορίας Στρατού.
Θα ακολουθήσει η εβδομάδα αλμάτων όπου προβλέπεται η εκτέλεση 3ων αλμάτων, μετά την επιτυχή διεξαγωγή των οποίων, θα αποδοθούν στους νεαρούς Ευέλπιδες και υποψήφιους υπαξιωματικούς, οι πτέρυγες αλεξιπτωτιστού. Ακολούθως θα επιστρέψουν στις αντίστοιχες Σχολές τους, όπου με την ολοκλήρωση της φοίτησης τους, όσοι επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις, θα επιστρέψουν στη ΣΧΑΛ, ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 5 αλμάτων, με επανάληψη συγκεκριμένων διαδικασιών επιγείου εκπαίδευσης.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, αποτελεί η επιτυχής  ολοκλήρωση των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων καθώς και των εξετάσεων φυσικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης, οι οποίες προηγούνται της  εκπαίδευσης.
Η εμπειρία της ΣΧΑΛ όπως και η παρακολούθηση και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων, προσφέρει στους νεαρούς σπουδαστές των παραγωγικών Σχολών την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το θάρρος, την ανδρεία και την αποφασιστικότητα, την οποία απαιτείται να διαθέτουν από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν καθήκοντα, στις μονάδες ως νέοι στρατιωτικοί ηγήτορες Δηλαδή το μέλλον του Στρατού μας.
thinknews.gr
_