Αύριο οι μεταθέσεις τριτέκνων και οι συνυπηρετήσεις

Αναδημοσιεύουμε από το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης: Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 στη συνεδρίαση του Κατωτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ θα αποφασιστούν οι μετάθεσεις τριτεκνων με
υπηρεσιακή και κοινωνικά κριτήρια (οχι με αντικειμενικά κριτήρια-μόρια), καθώς και οι συνυπηρέτησεις. 
Οι ετήσιες αποσπάσεις των διαζευγμένων με επιμέλεια ανηλίκου τέκνου εκδίδονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Υποστράτηγο) ως ατομικές διοικητικές πράξεις και όχι βέβαια από Συμβούλιο Μεταθέσεω, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 100/03 οπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 75/16.
ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ ΘΕΌΦΙΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΚΑ
_