Ανακοινώθηκαν οι προαγωγές αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού - Όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18, Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού.
Οι πίνακες συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, µε την απόφαση υπ’ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του και κυρώθηκαν µε το από 26-05-2017 Π. ∆ιάταγµα (Γ’ 518).

Δείτε ποιοί προάγονται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα

πηγή: onalert
_