Οι εργαστηριακές αναλύσεις για το νερό του Πόρο

H ιστοσελίδα mellon.gr , δημοσιεύει αποκλειστικά την ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, του Κ.Ε.Δ.Υ, που αφορά το νερό στον Πόρο και η οποία συντάχθηκε την 10η Αυγούστου 2017.
 
Να τονιστεί ότι πάρθηκαν δυο δείγματα νερού,το ένα από την βρύση της καφετέριας ''ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ" και το άλλο δείγμα νερού από το ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ''ΜΑΡΚΕΛΟΣ''.
Το ποσοστό των νιτρικών στο πρώτο δείγμα ευρέθη στα 79,9mg/l και στο δεύτερο δείγμα ευρέθη 79,6 mg/l.
 
Ανώτατο ανεκτό όριο για την Ευρώπη είναι τα  50 mg/l, ενώ στις ΗΠΑ το ανώτατο όριο νιτρικών στο νερό είναι τα 10 mg/l ανά λίτρο νερού.