Ο Εκπαιδευτικός πλους της ΣΜΥΝ (βίντεο)


Δραστηριότητες από το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΘΕΠ ΣΜΥΝ 2017), που αφορούνστην επίσκεψη στο λιμένα της Βάρνας έως τον επανάπλου στην Ελλάδα.

 

Ο φετινός ΘΕΠ είχε διάρκεια έως την 21 Αυγούστου 2017 και το αρματαγωγό ΡΟΔΟΣ, με το οποίο διεξήχθει ο εκπαιδευτικός πλους και καταπάπλευσε στους λιμένες Λεμεσού, Κωνστάντζας, Βάρνας, Τήνου και Σούδας Κρήτης.

 

Στο ΘΕΠ συμμετείχανν 138 Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, εκ των οποίων οι 16 είναι από Κύπρο και 3 από Σενεγάλη, και αντιπροσωπεία σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών (2 από ΣΜΥ - 1 από ΣΤΥΑ - 1 από ΣΥΔ).

 

Σκοπός του ΘΕΠ ήταν η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εν πλω των Δοκίμων Υπαξιωματικών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ειδικότητάς τους, η απόκτηση ναυτικών γνώσεων και εμπειριών, ο εθισμός τους με το θαλάσσιο στοιχείο, η εξοικείωση με την διαβίωση σε Πολεμικό Πλοίο καθώς επίσης και η προβολή του Πολεμικού Ναυτικού και της Ελληνικής Σημαίας στους λιμένες κατάπλου.

 

Πηγή: onalert

_