Εξελίξεις επί του Σχεδίου Νόμου - Έκφραση ικανοποίησης της ΠΕΑΛΣ για τη συμμετοχή εκπροσώπου της στα Ανακριτικά Συμβούλια και στο Δ.Σ του ΤΑΛΣ

Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος:

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των συναντήσεων του Προεδρείου της ΠΕΑΛΣ με την πολιτική ηγεσία αναφορικά με τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώθηκαν  μικρές παρατηρήσεις επί άρθρων του νομοσχεδίου, οι οποίες δεν αποτελούν  εμπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας.

Το μοναδικό άρθρο για το οποίο φαίνεται να εγείρεται ζήτημα, αφορά στον Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στην ενταλματοποίηση δαπανών παρελθόντων ετών, αναφορικά με ιατροφαρμακευτικα και οδοιπορικά έξοδα, όμως καταβάλλονται προσπάθειες από την πλευρά του κ. Υπουργού, προκειμένου να ξεπεραστεί.

Παράλληλα ενημερωθήκαμε για την αποδοχή του αιτήματός μας για την τροποποίηση άρθρου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου προκειμένου στα Ανακριτικά Συμβούλια αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΛΣ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ, του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα των Αξιωματικών Λ.Σ., κι ως εκ τούτου εκφράζουμε την ικανοποίησή μας στην Πολιτική Ηγεσία για την θετική αυτή εξέλιξη.

Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ θα συνεχίσει τον διάλογο με την πολιτική ηγεσία επί των παρατηρήσεων – προτάσεων που έχουμε διατυπώσει, με στόχο, ως οφείλει ένας υγιής συνιδκαλιστικαστικός φορέας, την ψήφιση ενός Σχεδίου Νόμου που θα ανταποκρίνεται ει δυνατόν τόσο στις ανάγκες των μελών μας αλλά και του συνόλου του προσωπικού όσο και στις απαιτήσεις του Οργανισμού που υπηρετούμε.

Με νεότερες ανακοινώσεις μας θα σας κρατάμε ενήμερους επί των εξελίξεων.

Για το Δ.Σ.
   O Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ             Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
_