" Έχουν παρον και μέλλον οι νεοϊδρυθείσες αστυνομικές υπηρεσίες; "

Παρατίθεται κείμενο προβληματισμού του Πασχάλη Ευθυμιάδη.

"Οι συνάδελφοι είναι προβληματισμένοι , έχοντας δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό τους,για
το μέλλον των νεοϊδρυθεισων υπηρεσιών κ.τ.λ.
Καμία αναδιάρθρωση δεν μπορεί να πετύχει και να έχει θετικά αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό ,η θετική ψυχολογία του εργαζόμενου αστυνομικού , είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες της φυσικής ηγεσίας πρός τη δημιουργία κατάλληλων εργασιακών συνθηκών στις νέες υπηρεσίες( με πραγματικές ευθύνες ) ,στην αντίθετη περίπτωση ,θα δημιουργηθεί η δυσάρεστη
συνθήκη του "σώζων εαυτό σωθητω ",με την πρώτη ευκαιρία ο κάθε συνάδελφος θα σκέφτεται πώς θα φύγει από αυτήν ."


παρατίθεται το ρεπορτάζ του thessnews.gr που προκάλεσε τον προβληματισμό και το σχόλιο.


Οι συνάδελφοι είναι προβληματισμένοι , έχοντας δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό τους,για το μέλλον των νεοϊδρυθεισων υπηρεσιών κ.τ.λ.
Καμία αναδιάρθρωση δεν μπορεί να πετύχει και να έχει θετικά αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό ,η θετική ψυχολογία του εργαζόμενου αστυνομικού , είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες της φυσικής ηγεσίας πρός τη δημιουργία κατάλληλων εργασιακών συνθηκών στις νέες υπηρεσίες( με πραγματικές ευθύνες ) ,στην αντίθετη περίπτωση ,θα δημιουργηθεί η δυσάρεστη
συνθήκη του "σώζων εαυτό σωθητω ",με την πρώτη ευκαιρία ο κάθε συνάδελφος θα σκέφτεται πώς θα φύγει από αυτήν .

_