Τα ονόματα των ικανών υποψηφίων για εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι πίνακες με τα ονόματα ικανών ιδιωτών υποψήφιων για την εισαγωγή στις αστυνομικές σχολές.


Δείτε εδώ τους πίνακες
_