Πίνακες με τις μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών εκτός ΓΑΔΑ

Το sefeaa.gr δημοσιεύει και αυτή τη χρονιά του πίνακες μετατιθέμενων Ειδικών Φρουρών για τις μεταθέσεις εκτός Γ.Α.Δ.Α. για το έτος 2017.

_