Διαφορετικά μέτρα και σταθμά από Διεύθυνση σε Διεύθυνση ότι αφορά τις προκαταβολές για τους αποσπασμένους.


Στη διάθεση του διαχειριστή όμηροι βρίσκονται συνάδελφοι δυο διευθύνσεων που οι διαχειριστές τους δεν τους δίνουν ουτε τα απαραίτητα για να πληρωθούν τα ξενοδοχεία. Προτρέπω τους
συναδέλφους να προβούν σε αναφορά ιεραρχικά προς το αρχηγείο για να δούμε τελικά τι συμβαίνει και προκειμένου να λυθεί και το πρόβλημα.Χωρίς ευθύνες δεν είναι ουτε οι διοικήσεις των συγκεκριμένων Διευθύνσεων αφού δε νομίζω να μη δε γνωρίζουν το πρόβλημα που προέκυψε..Για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τα χρήματα που δικαιούστε είναι τα χρήματα της διαμονής στο ξενοδοχείο εξ ολοκλήρου και το 50% των Εκτός έδρας του μήνα.
Κάντε αναφορές..Τα γραπτά μενούν...

_