Καρδίτσα: Κατεπείγουσα προκήρυξη για προμήθεια ελαστικών από την Αστυνομία

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, προκειμένου να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή μονάδος, για την έκτακτη και κατεπείγουσα προμήθεια ελαστικών επισώτρων (μάρκας GOOD YEAR – MICHELIN – TOYO – FIRESTONE – BRIDGESTON-METZELER), από το ελεύθερο εμπόριο, σε προβλεπόμενες ποσότητες και διαστάσεις, όπως αυτά εμφαίνονται στο παράρτημα Α’ της παρούσης, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων της, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτών, εντός του εγκεκριμένου ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και Φ.Π.Α. 24%, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν στην υπηρεσία μας, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, έως την 28-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας, προσφορά της επιχείρησης – εταιρείας τους, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω με έντονους και υπογραμμισμένους χαρακτήρες.

ert.gr
_