Χρήστος Συνδρεβελης για Ρουβίκωνα: "Οι συνάδελφοι μας λειτούργησαν άψογα "

Ακούστε την τηλεφωνική παρέμβαση του Γραμματέα Δημοσίων σχεσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ ΧΡΉΣΤΟΥ αναφορικά με την εισβολή του Ρουβίκωνα στον προαύλιο χώρο της
Βουλής και την απόφαση να μην προσαχθούν:

_