Ρήγμα στον ιατροδικαστικό χώρο με καταγγελίες για αυθαιρεσίες

Σε καταγγελίες για κινδύνους που προέρχονται από την «αυθαίρετη» λειτουργία της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας (ΕΙΕ) σε σχέση με αξιολογήσεις ιατρικών γνωματεύσεων , για
εκπαιδεύσεις της ΕΛΑΣ και για αλλα θέματα, προχωρούν με έγγραφο που εστειλαν στις αρμόδιες αρχες 36 ιατροδικαστές απ όλη την Ελλάδα. 

Το έγγραφο αυτό φέρεται να ορίζει ένα «ρηγμα» στον ευαίσθητο και κρίσιμο χώρο των ιατροδικαστών με άγνωστες προεκτάσεις . 

Στην έγγραφη καταγγελία που έχει σταλεί στα Υπουργεία Δικαιοσύνης , Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, στην ηγεσία της ΕΛΑΣ, στις δικαστικές αρχες κι άλλους φορείς , και την οποία παρουσιάζει «Το Βήμα» σημειώνεται: 

«Είμαστε κάτοχοι του τίτλου της ειδικότητος της Ιατροδικαστικής, Ιατροδικαστές υπηρετούντες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ιδιώτες ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, καθώς και πρώην μέλη της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας (Ε.Ι.Ε.) όπως ιδρύθηκε το 2011, απευθύνουμε την παρούσα επιστολή ώστε να δηλώνουμε ρητώς τα εξής: 

»Ουδεμία σχέση έχουμε και συνεπώς ΔΕΝ μας εκπροσωπεί, το σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία» (Ε.Ι.Ε.), όπως αυτό εμφανίζεται στο μητρώο του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Διαχωρίζουμε πλήρως τη θέση μας από το νεοσύστατο αυτό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία», το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό του, αξιώνει να αποτελέσει το μοναδικό όργανο εκπροσώπησης του σώματος των Ιατροδικαστών Ελλάδος. 

»Ο νέος αυτός φορέας, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του, αυθαίρετα και άκρως καταχρηστικά, οικειοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα τη διαχείριση πάσης φύσεως ζητημάτων που άπτονται της Ιατροδικαστικής επιστήμης και, κυρίως, της πρακτικής της εφαρμογής, επί παντός επιστητού στα ιατροδικαστικά δρώμενα εντός Ελλάδος (λ.χ. θέματα ΚΕ.Σ.Υ.). Παρακάμπτει και υπερακοντίζει νόμιμους εκπροσώπους της ιατροδικαστικής Επιστήμης στη Ελλάδα (Τακτικούς Καθηγητές Ιατροδικαστικής, Πανελλήνια Ένωση Ιατροδικαστών Υπουργείου Δικαιοσύνης). Εξοβελίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατροδικαστών (που δεν είναι και δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη του) αποκλείοντάς τους από τη συζήτηση και τη συμμετοχή τους σε θέματα που τους αφορούν άμεσα, όπως το μείζον ζήτημα της αναθεώρησης του απαιτούμενου χρόνου εξειδίκευσης στην ιατροδικαστική από το ΚΕ.Σ.Υ..

»Την Παρασκευή, 02.06.2017, μεγάλη ομάδα Ιατροδικαστών (Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πανεπιστημιακοί, Ιδιώτες), παραιτήθηκαν από την Ελληνική Ιατροδικαστική αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία, αγνοώντας την «αντικατάστασή» της από το ομώνυμο σωματείο. Η αποχώρηση αυτή αποκάλυψε το νέο καταστατικό της Ε.Ι.Ε., υπό σωματειακή πλέον μορφή, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΙΕ, την επόμενη των παραιτήσεων, Σάββατο 03.06.2017. Σαφώς, ουδείς γνωρίζει τον αριθμό των εν ενεργεία μελών του νεοσύστατου σωματείου και τη σκοπιμότητα διατήρησης του παλιού ονόματος για ένα νέο φορέα. 

»Το σωματείο αυτό ΔΕΝ εκφράζει το σώμα των Ελλήνων Ιατροδικαστών. Ο αριθμός των μελών του (που φυσικά και δεν γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του σωματείου και ουδείς γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους) δεν επαρκεί ώστε να θεωρείται το σωματείο αυτό αντιπροσωπευτικό των συμφερόντων μας. 

»Στο μητρώο των μελών του δεν υπάρχει, ως ενεργό μέλος, ούτε ένας Τακτικός Καθηγητής Ιατροδικαστικής, Προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Συντονιστής/ Διευθυντής Ε.Σ.Υ. εκπροσωπούνται από το σωματείο αυτό, ώστε να δικαιολογείται στοιχειωδώς ο πρωταγωνιστικός ρόλος που επιδιώκει με τον καταστατικό του σκοπό. 

»Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεται σοβαρά υπ´όψιν από Αρχές ή άλλους φορείς του Κράτους, αφού, η προδιαληφθείσα Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΟΛΟ. 

»Αντιθέτως, στοχεύει να τον αποκτήσει και αναδείξει, de facto, μέσω της «συνεργασίας» της, με ανυποψίαστες Αρχές και κρατικούς φορείς. 

»Επιπροσθέτως, πώς το εν λόγω σωματείο, στερούμενο επαρκούς, αντιπροσωπευτικού δυναμικού με κατά τεκμήριο εμπειρία και γνώση σε θέματα Ιατροδικαστικής, ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ να εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνή fora (Ε.Ε.), ή τους ιατροδικαστές εν γένει (κρατικούς λειτουργούς με πολυετή υπηρεσία) σε θέματα ΚΕ.Σ.Υ., σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., ή ακόμη και να εμπλέκεται σε θέματα διορισμών (!), ή τέλος να γίνεται αποδέκτης «παραπόνων και καταγγελιών για ιατροδικαστές» παρακάμπτοντας τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία», όχι μόνο δε μπορεί να εκφράσει, και μάλιστα κατ’ αποκλειστικότητα, όπως με το καταστατικό του επιδιώκει, το Ιατροδικαστικό Σώμα, αντίθετα, η δράση του οδηγεί: στην απομόνωση της πλειάδας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης-27 στον αριθμό- τόσο από έναν επίσημο κρατικό φορέα που θα μας αντιπροσωπεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την ομάδα εργασίας για την ειδικότητα» . 

Στην συνέχεια δε συμπληρώνουν «όλα αυτά θεωρούμε πως θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επείγουσας και πολυεπίπεδης έρευνας, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου τύπου αυθαίρετες ενέργειες, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκληθεί ζημία στην ίδια την επιστήμη της Ιατροδικαστικής, αλλά και τη χώρα μας, όταν εκπροσωπείται στο εξωτερικό από αναρμόδιους φορείς» 


tovima.gr - Βασίλης Λαμπρόπουλος
_