Η Ένωση Αθηνών στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής & στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στα πλαίσια σειράς επισκέψεων σε Υπηρεσίες της Αθήνας, συναντήθηκαν με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής Ταξίαρχο κ. Νικολάου Χρήστο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχο κ. Λουζιώτη Κωνσταντίνο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και αντιπρόσωποι της Ένωσής μας που υπηρετούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες. Μεταφέρθηκαν τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, οι εργασιακές τους συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων παρατηρείται έντονη έλλειψη προσωπικού η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η έκδοση υπηρεσίας χωρίς την καθημερινή ενίσχυση από άλλες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών δεν παρατηρούνται δυσλειτουργίες αφού το προσωπικό επαρκεί, αλλά η καθυστερημένη έως και ανύπαρκτη έγκριση δαπανών δημιουργεί πολλά προβλήματα με τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό, σε μια Υπηρεσία της οποίας η σωστή λειτουργία έχει διεθνές αντίκτυπο για τη Χώρα.
Η Ένωσή μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της και την παρουσία της στις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων και τη δρομολόγηση λύσεων στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι - μέλη της.
_