Ενίσχυση ΔΑ Κυκλάδων/ΑΤ Μυκόνου

Ενημέρωση από την ΕΑΥΝΗ :Στο πλαίσιο ενίσχυσης Αστυνομικών Υπηρεσιών κατά την θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους, παρακαλούνται οι συνάδελφοι,από το βαθμό του Αστ/κα μέχρι και το βαθμό του Υ/Β (Ν. 3686/2008) καθώς και Ειδικοι Φρουροί, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν-μετακινηθούν, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, αδαπάνως για το δημόσιο και με παροχή δωρεάν καταλύματος στη ΔΑ Κυκλάδων/Α.Τ Μυκόνου, υποβάλλουν προς τούτο σχετική δήλωση,μέχρι την 03-07-2017.

eaynh.gr
_