Εφάπαξ στην Π.Α.: Γιατί ταλαιπωρήθηκαν άδικα στελέχη από λάθη των υπευθύνων

 Η καταβολή εφάπαξ σε περίπου 120 στελέχη της ΠΑ που το ανέμεναν εδώ και πολύ καιρό είναι μια θετικότατη εξέλιξη.
Η καθυστέρηση όπως αποδεικνύεται θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Γιατί το λέμε αυτό;

Από που βρέθηκαν τα χρήματα λοιπόν τα χρήματα;

Τα χρήματα βρέθηκαν από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΟΑΑ, που προέκυψαν (επιτέλους) από τον διαφορετικό τρόπο παρακολούθησης των λογιστικών εγγραφών και προκαταβολών του εφάπαξ από το ίδιο Ειδικό Λογαριασμό, σε σχέση με τον  ΕΛΟΑΣ του ΣΞ και τον ΕΛΟΑΝ του ΠΝ, όπου τελικά δημιουργείται αυτή η αποθεματοποίηση. 

Με δεδομένο ότι ο ΕΛΟΑΑ είναι αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο, το ΓΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ ακολούθησε την ορθή και προβλεπόμενη διαδικασία.

Σωστός χειρισμός από πλευράς ΓΕΑ προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα στελέχη της ΠΑ που έχουν αρκετά μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση χορήγησης εφάπαξ, σε σχέση με τους Ειδικούς Λογαριασμούς του ΣΞ και του ΠΝ που δίδουν ΕΦΑΠΑΞ  βοηθήματα. 

Υπήρξε πράγματι από πλευράς ΓΕΑ σοβαρή και μεθοδική ενασχόληση με τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά το ΕΦΑΠΑΞ των Στελεχών, διότι εκ του αποτελέσματος ο ΕΛΟΑΑ εδώ και μερικά χρόνια “δεν είναι στο σωστό δρόμο”. 

Μακάρι αυτή να είναι η αρχή, όπου και πρέπει να συνεχισθεί η όλη αυτή η σωστή παρεμβατικότητα του ΓΕΑ, μέχρι ο ΕΛΟΑΑ να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει τις λογιστικές του εγγραφές, σύμφωνα με τους άλλους ειδικούς λογαριασμούς του ΣΞ και του ΠΝ, ώστε να είναι το ίδιο έγκαιρος με τα άλλα ΓΕ στην χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος που έχει τόσο πολύ ανάγκη το Στελεχιακό δυναμικό της ΠΑ και γενικότερα των Ε.Δ.. 

πηγή: militaire.gr
_