Αστυνομικό Όσκαρ καλύτερης…φωτογραφικής διάταξης! Καταγγελία για σκανδαλώδεις μεροληψίες

Λάβαμε από αναγνώστη και δημοσιοποιούμε αυτούσια την ακόλουθη καταγγελία

"Σκάνδαλο τεραστίου μεγέθους, αποτελεί μια απίστευτα φωτογραφική διάταξη και μάλιστα με
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ από το 2003, που περιλήφθηκε, όχι άγνωστο για ποιο λόγο ή τίνος συμφέρον αλλά ολοκάθαρα για λίγα, συγκεκριμένα πρόσωπα, σε άσχετο νομοσχέδιο για το Ντόπινγκ και που αφορά σε προαγωγές ΠΡΩΗΝ αθλητών που έχουν προσληφθεί με ευεργετικό νόμο και «υπηρετούν» ως Αστυνομικοί στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής της Ελληνικής Αστυνομίας, με τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα, να επωφελούνται σε βάρος εκατοντάδων άλλων!

Αναφερόμαστε στο άρθρο 68 που περιλήφθηκε ΝΥΧΤΑ και σκόπιμα βεβαίως, σε άσχετο –πού αλλού θα μπορούσε- Νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016 και καταργεί Νόμο του 1984. Αφορά δε, σε υπηρεσιακές προαγωγές με…αναδρομική μάλιστα ισχύ από το…2003 και εξυπηρετεί άτομα με χαμηλά ή ανύπαρκτα προσόντα, που προήχθησαν με αυτό τον τρόπο, σκανδαλωδώς, σε θέσεις ευθύνης, για τις οποίες προϋπόθεση είναι η φοίτηση στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για να γίνουμε συγκεκριμένοι και να καταλήξουμε στο Σκάνδαλο, προκειμένου να σας εισάγουμε στην ουσία της αναφοράς μας, αντιγράφουμε από τον ιστότοπο της Αστυνομικής Ακαδημίας:
«Για την αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.  Σκοπός της Σχολής είναι  η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση και η εξειδίκευση του αστυνομικού προσωπικού, τόσα σε θέματα καθημερινού αστυνομικού ενδιαφέροντος, όσο και σε νέες τεχνικές - μεθόδους, η εκμετάλλευση των οποίων, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Η φοίτηση διαρκεί 7 έως 9 μήνες και οι αποφοιτούντες προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β`. Ο αριθμός των εισαγομένων, καθορίζεται κάθε φορά  με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό και στον πιο αδαή, ότι για να υπάρξει προαγωγή χαμηλόβαθμου κατώτερου προσωπικού σε θέση αξιωματικού, πρέπει ν΄ ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία: Μετεκπαίδευση στην ΤΕΜΑ. Αυτό ίσχυε έως τώρα και ακολουθούνταν κατά γράμμα απ΄ όλους όσοι ήθελαν να εξελιχθεί η καριέρα τους.
Όμως, με το άρθρο 68 που ψηφίστηκε πέρυσι κι εφαρμόστηκε πάραυτα, κάποιοι επωφελήθηκαν και σε βάρος πολλών άλλων, παρέκαμψαν την διαδικασία κι έγιναν …αξιωματικοί αφού υπολογίστηκαν αναδρομικά τα χρόνια υπηρεσίας τους (!!) και τώρα απολαμβάνουν προνόμια που δεν τους αναλογούν. Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο:
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4373 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49 - 01.04.2016 στις 01.04.2016
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.
------------
Άρθρο 68

1. Οι προαγόμενοι κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984, όπως ισχύει, αστυνομικοί και πυροσβεστικοί υπάλληλοι, δεν έχουν υποχρέωση φοίτησης στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί και πυροσβεστικοί υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αντίστοιχα.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984, ως παγκόσμιο πρωτάθλημα νοείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος (άρθρο 34 παρ. 10 του Ν. 2725/1999, Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α΄ 210). Για την προαγωγή των αστυνομικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων που σημειώνουν την προβλεπόμενη στις ως άνω διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984 αγωνιστική διάκριση σε παγκόσμια πρωταθλήματα απαιτείται η εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά).

3. Οι προαγωγές όσων έχουν πετύχει τις διακρίσειςπου προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3103/2003 (Α΄ 23), ανατρέχουν στην ημερομηνία δημοσίευσης του τελευταίου αυτού νόμου (29.1.2003), αποκλειομένου όμως κάθε δικαιώματος καταβολής αναδρομικών αποδοχών ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης σε βάρος του Δημοσίου.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3103/2003 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984 (Α΄ 152) εφαρμόζονται και για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους και τους αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος που πέτυχαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ του έτους 1988, στη Βαρκελώνη του έτους 1992, στην Ατλάντα του έτους 1996, του Σίδνεϋ του έτους 2000, της Αθήνας του έτους 2004 και του Πεκίνου του έτους 2008, πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατομικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδικό άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 τουΝ. 3686/2008 (Α΄ 158) καταργείται.

Όπως προκύπτει λοιπόν από το άρθρο 68 στο Νομοσχέδιο για το…Ντόπινγκ, η διάταξη, και γι΄ αυτό την χαρακτηρίζουμε φωτογραφική, αφορά συγκεκριμένα άτομα ΠΡΩΗΝ αθλητές που υπηρετούσαν ως μη παραγωγικοί υπαστυνόμοι στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής της Ελληνικής Αστυνομίας.  Ήτοι:
Ολυμπιονίκες  :
1)   Η κ............, Χάλκινο μετάλλιο το 1992 στο Τάε Κβον Ντο
3)  Ο κ..........., έβδομος «Ολυμπιονίκης»  το 1988 στην Πάλη.
2)  Ο κ..........., έβδομος «Ολυμπιονίκης» το 2008 στην  Υδατοσφαίριση
4)  Ο κ.............,  8ος «Ολυμπιονίκης» το 1988 στην Άρση Βαρών

Μετά την ψήφιση του εκτρωματικού άρθρου στο Νομοσχέδιο για το Ντόπινγκ, για το οποίο εξ  όσων γνωρίζουμε η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συνηγόρησε και το απέρριψε ως ανήθικη ενέργεια όταν έλαβε γνώση, καθώς  αδιαπραγμάτευτοι άξονες των αποφάσεων και των ενεργειών της είναι «η δικαιοσύνη, η νομιμότητα, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και κυρίως το ήθος », επωφελήθηκαν οι ανωτέρω.
Για να εξυπηρετηθούν όμως οι ανωτέρω αστυνομικοί, κάποιοι απ΄ αυτούς, παρέκαμψαν  την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ και προώθησαν το συγκεκριμένο άρθρο σε άσχετο Νομοσχέδιο, χρησιμοποιώντας τα πολιτικά ρουσφέτια τους και με πλάγιο τρόπο κατέλαβαν οφίτσια χωρίς να…ιδρώσουν. Έτσι κι αλλιώς βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια, δεν ιδρώνουν στους αγωνιστικούς Στίβους, πόσο δε να γίνεται λόγος για Στίβους…μάχης (!). Παρόλα αυτά, επωφελούνται παντί τρόπω…
Επιπλέον, οι ανωτέρω κύριοι και η κυρία που παρέκαμψαν την Φυσική Ηγεσία αλλά και δεκάδες εκατοντάδες συναδέλφους τους, και χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ  κατέλαβαν τη θέση του Αστυνόμου Β΄ με προοπτική εξέλιξης,  καταλαμβάνουν και θέση σε συγκεκριμένη υπηρεσία (ΥΦΑΑ) ως…αθλητές! Σε διαφορετική περίπτωση αν φοιτούσαν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (ΤΕΜΑ) θα έπρεπε να επανατοποθετηθούν ως παραγωγικοί αξιωματικοί και να αποχωρήσουν  από την υπηρεσία της ΥΦΑΑ όπου υπηρετούν εδώ και…30 χρόνια, ΑΚΟΥΣΟΝ - ΑΚΟΥΣΟΝ ως…αθλητές, κι ας έχουν εγακταλείψει την ενεργό δράση, εδώ και μερικές…δεκάδες χρόνια!

Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, Ολυμπιονίκες, υποτίθεται ινδάλματα της Νεολαίας και των συναδέλφων τους, φρόντισαν να περάσει το φωτογραφικό αυτό άρθρο σε άσχετο Νόμο, από τον οποίο επωφελήθηκαν σε βάρος παραγωγικών στελεχών της υπηρεσίας.
Είναι ξεκάθαρο πλέον τοις πάσι, όπως αναλύθηκε παραπάνω, ότι ο Νόμος πέρασε καθ΄ υπόδειξη των ανωτέρω ή κάποιων από αυτούς, ακριβώς για να επωφεληθούν αυτοί και μόνο αυτοί. Ήταν φωτογραφικός, ήταν προσωπικός και γι΄ αυτό αποτελεί σκάνδαλο.
Έτσι αυτή τη στιγμή άνθρωποι  που δε δούλεψαν ΠΟΤΕ στη ζωή τους, έχουν βαθμό ανώτερου υπηρεσιακού παράγοντα κι εξακολουθούν να ...διοικούν ή να «εργάζονται» στην ΥΦΑΑ, ενώ στην πραγματικότητα είναι εξαφανισμένοι από τα πόστα τους. Με λίγα λόγια δεν κάνουν καμία υπηρεσία αλλά παρόλα αυτά, λύνουν και δένουν, εξυπηρετώντας τα προσωπικά τους συμφέροντα.
Το θέμα βέβαια είναι αν οι συνδικαλιστές του Σώματος γνωρίζουν αυτά που περιγράφουμε πιο πάνω.  Αν όχι, τι σκοπεύουν να κάνουν τώρα που αποκαλύφθηκε το τεράστιο αυτό σκάνδαλο, σε βάρος του συνόλου του Σώματος;


Με εκτίμηση,

_