Τροπολογία εξαίρεσης από διαγωνισμούς για καθαριότητα και προμήθειες προωθεί η ηγεσία της ΕΛΑΣ

Πάμπολλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν τις οποίες έχουν αναδείξει και στο bloko.gr, οι αστυνομικές υπηρεσίες παρουσίασαν εικόνα σκουπιδότοπων και το προσωπικό της έζησε την
ανελέητη μάστιγα της απουσίας και του στοιχειώδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε να επιτελέσει μέσα σε αξιοπρεπείς συνθήκες και με επαρκείς όρους τα καθήκοντα του.

Κι όλα αυτά, εξαιτίας του ασφυκτικού εναγγαλισμού- μέγγενης μέσα στην καρκινωματική όπως αποδείχτηκε ολιστική θεώρηση των διαγωνισματικών διαδικασιών προμήθειας και υγιεινής συλλήβδην για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου ανεξαρτήτως ειδικής φύσης ή ειδοποιών διαφορών αυτών καθαυτών των υπηρεσιών.

Κι επειδή η συγκριμένη αντίληψη προκάλεσε ποικίλα όσα προβλήματα, με τα αστυνομικά καταστήματα να μετανάλλονται κάθε τόσο σε χωματερές εξαιτίας των εμβαλωματικά εξαμβλωματικών πρόχειρων λύσεων κι επειδή οι διοικήσεις και το προσωπικό κάθε τόσο τείνουν χείρα ελεημοσύνης ακόμη και για χαρτιά και για μελάνια, η πολιτική και η φυσική προωθούν σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr ειδική τροπολογία ώστε οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ να εξαιρεθούν από τη μέγγενη των κοινών διαγωνισμών, πέραν φυσικά από ολους όσοι έχουν δημοσιοποιηθεί και τρέχουν.


_