ΟΟΣΑ: Οι έλληνες εμπιστεύονται σε ποσοστό 69% την Αστυνομία και 13% την Κυβέρνηση

H Ελλάδα είναι μια από τις 4 χώρες παγκοσμίως (μαζί με Χιλή, Φινλανδία και Σλοβενία) που η 

εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνήσεις έπεσε κατακόρυφα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.
Συγκεκριμένα, μόνο ένα 13% των Ελλήνων πολιτών εμπιστεύεται την κυβέρνησή, ενώ αντιθέτως η εμπιστοσύνη στην Αστυνομία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, αγγίζοντας σχεδόν το 70%
Ειδικά οι Έλληνες εμπιστεύονται σε ποσοστό 42% την δικαιοσύνη69% την αστυνομία, σε ποσοστό 31% το εθνικό σύστημα υγείας και 44% την Παιδεία που παρέχει το κράτος.
Συνολικά στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους μειώθηκε στο 42% το 2016 από 45% το 2007.
Ακόμη πιο ενδεικτικό της κατακρήμνισης της εμπιστοσύνης των Ελλήνων στους θεσμούς είναι η σύγκριση με τον βαθμό εμπιστοσύνης των υπολοίπων κρατών μελών του ΟΟΣΑ στους αντίστοιχους θεσμούς.
Έτσι ενώ στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση κινείται στο εξαιρετικά αναιμικό 13% ο μέσος όρος των άλλων κρατών στις κυβερνήσεις τους είναι 42%.
Στον τομέα της Υγείας η σύγκριση είναι επίσης καταλυτική: Ένας στους τρεις Έλληνες (31%) εμπιστεύονται το σύστημα υγείας, 7 στους 10 (70%) είναι ο μ.ο. των άλλων κρατών.
Το 44% των Ελλήνων έχουν εμπιστοσύνη στην Παιδεία που παρέχει το κράτος, ενώ ο μέσος όρος κινείται στο 67%.
Στην εμπιστοσύνη έναντι της Αστυνομίας υπάρχει μια σχετική σύγκλιση καθώς στην Ελλάδα την εμπιστεύεται το 69% έναντι 77% στις άλλες χώρες.
Στην Δικαιοσύνη ο μ.ο. των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ είναι 55% όταν οι Έλληνες πολίτες έχουν βαθμό εμπιστοσύνης 42%.
blueskytv.gr
_