Ενίσχυση Δ/νσης Αστυνομίας Ζακύνθου για την θερινή περίοδο 2017

Εκδόθηκε τελικά ύστερα από τα έντονα παράπονα, πιέσεις και έγγραφα προς την Πολιτική και Φυσική ηγεσία από τον Πρόεδρο της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου κ. Παναγιώτη ΛΙΒΕΡΗ, καθώς και από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Τριαντάφυλλο ΠΑΝΩΡΙΟ, η πολυπόθητη διαταγή ενίσχυσης για την θερινή περίοδο με την οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν-μετακινηθούν αδαπάνως για το δημόσιο, όπως υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους έως 05-07-2017 και ώρα 11:00σχετική αίτηση επιθυμίας η οποία θα αποσταλεί μέσω POL. 
  Παρακαλούμε όσοι υποβάλουν σχετική αίτηση όπως μας την αποστείλουν και στο Fax της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου 26950-48385, για την ενημέρωσή μας και τις περαιτέρω ενέργειες.


polzante.blogspot.gr

_