Με κωδικό TAXISnet εγγραφές μαθητών στα σχολεία - Πότε ξεκινάει

Ο κωδικός για τις φορολογικές συναλλαγές πολιτών, του TAXISnet, μπαίνει πλέον σε χρήση και 


στην εκπαίδευση, αφού αποτελεί από φέτος απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές μαθητών στα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια.
Ο λόγος για τις νέου τύπου ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών, που θα ξεκινήσουν σε πρώτη φάση από τα Επαγγελματικά Λύκεια, μέσω ειδικής πλατφόρμας ενώ προβλέπεται να διευρυνθεί τόσο στα Γενικά Λύκεια όσο και στα Γυμνάσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας, οι εγγραφές στα ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν στις 19 Ιουνίου και θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη μέχρι τότε.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα ΕΠΑΛ και από το σπίτι τους, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, επιλέγοντας το ΕΠΑΛ που επιθυμούν να φοιτήσουν και την ειδικότητα που θέλουν να παρακολουθήσουν, ενώ παράλληλα θα τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και στο σχολείο, έχοντας μαζί τους τον κωδικό TAXISnet.
Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε για τις ηλεκτρονικές εγγραφές, από τους εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής- Τεχνικής Εκπαίδευσης, που καταγγέλλουν: « Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται μηχανισμοί, δεδομένα και κωδικοί πρόσβασης του φορολογικού συστήματος (ΤΑΧΙSnet) σε εκπαιδευτική διαδικασία! Η ιδέα και μόνο να γράψουν οι γονείς τα παιδιά τους στα ΕΠΑΛ γίνεται τρομακτική και αποτρεπτική» και αναρωτιούνται: « Στους …λογιστές θα πάνε για τις εγγραφές των παιδιών τους στα ΕΠΑΛ;».
Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) αναφέρει σχετικά: «Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες είναι η εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ.», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κάθε χρόνο την ίδια εποχή καλούμαστε να παρακολουθούμε τη συνέχεια του σπονδυλωτού έργου «Μείωση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ.» και δυστυχώς η φετινή εκδοχή είναι η χειρότερη. Το Υπουργείο Παιδείας παρά τις ανακοινώσεις του περί στήριξης της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης σκοπίμως πράττει τα αντίθετα. Με τις πρόσφατες εγκυκλίους που παρανόμως υποκαθιστούν τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα αλλά και την συνήθη τακτική που ακολουθείται στα υπόλοιπα σχολεία και γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, δείχνει σαφή πρόθεση να αποτρέψει τις εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ..
Με λίγα και απλά λόγια προτείνουν ότι οι εγγραφές των μαθητών αποκλειστικά και μόνο στα ΕΠΑ.Λ. θα γίνονται ηλεκτρονικά με έναν απροσδιόριστο τρόπο, σε μία ανύπαρκτη ηλεκτρονική πλατφόρμα, με αδιευκρίνιστη διαδικασία και δικαιολογητικά. Θα γίνεται με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSNET. Θα γίνεται σε ασφυκτική προθεσμία μόνο πέντε ημερών σε αντίθεση με τα ΓΕ.Λ. όπου δεν ισχύει το ίδιο και το χρονικό διάστημα των εγγραφών είναι υπερδιπλάσιο.
Επιπρόσθετα στις εγκυκλίους αποτυπώνεται ότι δεν θα λειτουργήσουν τα τμήματα που δεν συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών αφού όπως αναφέρεται «…Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018…». Με ποιο δικαίωμα ένα έγγραφο δίνει εντολή στις Δ.Δ.Ε. να σχηματίσουν «σαφή εικόνα» τη στιγμή που η αρμοδιότητα έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ανήκει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αποφασίζει «…το αργότερο πέντε ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων»; Ακόμα αναφέρεται στα έγγραφα ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας «…δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017 …σύμφωνα με τον καθορισμό αντιστοιχιών των …Τομέων και Ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 με τους Τομείς και τις Ειδικότητες του Ν. 4386/2016…». Μόνο που τέτοια αντιστοίχιση δεν υπάρχει μέχρι σήμερα.
Οδηγούν σε επικίνδυνη συρρίκνωση τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. και σε κλείσιμο τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., διότι μεγάλο μέρος των υποψηφίων μαθητών τους την περίοδο των εγγραφών, δεν θα είναι απόφοιτοι Γυμνασίου (π.χ. οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. που θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, όχι βέβαια από δική τους υπαιτιότητα, τον Ιούλιο). Οι απόφοιτοι δε των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που δεν πέτυχαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν την ειδικότητα που επιθυμούν, αλλά σε όποια ειδικότητα έχει απομείνει, αφού θα λειτουργήσουν μόνον όσες καθορίσει η αρχική περίοδος εγγραφών με χρονικό ορόσημο την 10/7/2017.
Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. απαιτεί να αποσυρθούν άμεσα οι εγκύκλιοι με αρ. Πρωτ. : 89047/ΓΔ4 /26-5-2017 και με αρ. Πρωτ. : Φ1α/ 91085 /Δ4 /31-5-2017».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ηλεκτρονικές δηλώσεις στα ΕΠΑΛ
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας: «Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν μέρος της προσπάθειας για καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση, για τον αποφασιστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας στα σχολεία. Τα επόμενα βήματα, σε συνδυασμό με την απόδοση του μοναδικού, για κάθε μαθητή/-τρια, Αριθμού Μητρώου, θα απαλλάξουν τα σχολεία από τις καρτέλες, τα δικαιολογητικά για εγγραφή, τις αναγνωρίσεις γνησιότητας τίτλων, την ατελείωτη αλληλογραφία με υπηρεσίες και οργανισμούς, τις ταχυδρομικές ειδοποιήσεις Γονέων και Κηδεμόνων για απουσίες και πολλές άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ταλαιπωρούν χρόνια τώρα όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην έγκαιρη δημιουργία τάξεων, τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων, την έγκαιρη παραγγελία και διανομή των βιβλίων στους μαθητές, τη δίκαιη κατανομή του προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες, την έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών και την κανονική λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. από τις 11 Σεπτεμβρίου.
Η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης αποτελεί διαδικασία με την οποία η επαγγελματική εκπαίδευση επιφορτίζεται με το έργο της έναρξης μιας προσπάθειας του Υπουργείου να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και οι οικογένειές τους έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Η ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας παρέχει αξιόπιστους και άμεσους τρόπους επικοινωνίας που διευκολύνουν σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών. Στο πνεύμα αυτό, θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές οι διαδικασίες που διευκολύνουν την εγγραφή, τη μετεγγραφή, την κατανομή, τη φοίτηση, την αξιολόγηση του μαθητή, την ενημέρωση των γονέων κ.ά.
Η ηλεκτρονική υπηρεσία του TAXISnet αποτελεί ένα εγκεκριμένο ολοκληρωμένο σύστημα που εδώ και χρόνια εξυπηρετεί και διευκολύνει τον πολίτη στη σχέση του με υπηρεσίες του Δημοσίου (Εφορίες, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Α.Σ.Ε.Π., Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κ.α.).
Γνωρίζουμε ότι κάθε νέο ξεκίνημα ίσως παρουσιάσει προβλήματα που θα θέλουν άμεση αντιμετώπιση με κοινές ενέργειες σχολείων και διοίκησης, αφού για κάποιο διάστημα τα δύο συστήματα θα συνυπάρχουν και θα συλλειτουργούν. Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις για να αντιμετωπίζονται όποια προβλήματα εμφανιστούν κατά την πρώτη εφαρμογή».
Της Λένας Κισσάβου - eleftheria.gr
_