Μισθολόγιο Ένστολων: Δεδομένα και ερωτήματα - Ανάλυση του Προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ

Με το Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α’) 19-5-17, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 


διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων…», μία νέα σελίδα για τις μισθολογικές απολαβές των ένστολων ανοίγει.
Το ιδιαίτερο του νέου μισθολογίου που καταρτίστηκε χωρίς τη συμμετοχή των Ομοσπονδιών των Ένστολων (αν και αρχικά η Κυβέρνηση είχε θέσει τη συνδρομή μας στη κατάρτιση του ως βασική προϋπόθεση) είναι η νομοθέτηση της προσωπικής διαφοράς που αποτελεί το αντιστάθμισμα κάθε μείωσης που κρύβει όμως παγίδες και τον κίνδυνο του δια βίου παγώματος των μισθών μας. 
 Τι είναι η προσωπική διαφορά;
Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δι­καιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31/12/2016, η διαφο­ρά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπι­κής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. 
Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη:
Α. Το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσεων και Σαμοθράκης. 
Β. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Σε κάθε περίπτωση, η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης. Ουσιαστικά, όσοι θα λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια (αβέβαιη εμφανίζεται η προοπτική ισχύος μόνο για τα δύο επόμενα έτη), καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βασικούς τους μισθούς, λόγω μετάβασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις. 
Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μια δόση, αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, και σε 4 ισόποσες δόσεις, αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ. 
Νέα δεδομένα για όσους καταταγούν μετά την 1-1-17 
Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η -1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016.
Επίδομα παραμεθορίου
Ένα διαχρονικό αίτημα των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν στην παραμεθόριο μετά και από τις διαρκείς παρεμβάσεις τόσο των τοπικών Ενώσεων όσο και της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ βρίσκει ανταπόκριση και επιτέλους νομοθετείται.  
Με το Ν.4472/17 Χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €), στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στους Νομούς Έβρου (και Σαμοθράκη), Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.
Βασικά στοιχεία του Μισθολογίου είναι τα εξής:
  1. 1. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες. Αυτό ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.
  2. Καταργούνται τα επιδόματα: χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυν­σης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συν­θηκών. Στον βασικό μισθό ενσωματώνεται το χρονοεπίδομα.
  3. Θα χορηγείται το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας. Όμως θα διαφέρει ανά διοικητικό βαθμό και θα αυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών.
  4. Έρχεται επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο ανά βαθμό από τον βαθμό του Ταγματάρχη (και κατ’αναλογία στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) και άνω.
  5. Στο στρατιωτικό προσωπικό των Σ.Α και Ε.Δ που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.
  6. Μπαίνει τέλος στο καθεστώς των μισθολογικών προαγω­γών.
Επίσης στο νέο Μισθολόγιο
  • Υπάρχει πρόβλεψη για επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου, διατηρείται το επίδομα τροφής στους δοκίμους.
  • Διατηρείται το επίδομα για υπερωριακή απασχόληση όλα τα Σαββατοκύριακα.
  • Καταργείται η αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών (που ίσχυαν μέχρι 31/12/2018).
  • Βελτιώνεται η αποζημίωση για τη νυκτερινή εργασία (χωρίς τον κατώτατο περιορισμό των 488 ωρών).Αναμένουμε τη σχετική ΚΥΑ που ευελπιστούμε ότι θα δώσει τέλος στην αδικία ετών και τα στελέχη να αποζημιώνονται για όσα νυχτερινά κάνουν και όχι για μόνο 8 ανά μήνα.
Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας και σπουδών. 
Σοβαρά ερωτήματα υπάρχουν για την διάταξη σύμφωνα με την οποία διατηρείται ο υπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής θητείας και χρόνου φοίτησης στα ΑΕΙ για όσους το είχαν κατοχυρώσει μέχρι 31/12/2016.
Τόσο για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας όσο και για έτη σπουδών υπάρχουν αδιευκρίνιστα ερωτήματα των Ομοσπονδιών των Σ.Α για το αν ανήκουν ή όχι στα πλασματικά έτη .ναγνώριση άχιμης πεταετίας.
Παρά το γεγονός ότι αναμέναμε το νέο μισθολόγιο ώστε να λάβουμε σαφείς απαντήσεις για την αναγνώριση της μάχιμης (και όχι πλασματικής από τη στιγμή που αποτελεί αναγνώριση πραγματικού χρόνου εργασίας) πενταετίας πουθενά δεν γίνεται μνεία για τα έτη αυτά .
Παράλληλα θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και η διαδικασία αναγνώρισης της τριετίας που κατ΄αναλογία της πενταετίας δίνεται ως επιπλέον δικαίωμα στους καταταγέντες από το 1990-95 που δεν απέκτησαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31-12-2014.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι  τα αιτήματα στελεχών που έχουν υποβληθεί μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου  N.4387 (ΦΕΚ Α’ 85/12-05-2016) παραμένουν αναπάντητα ως προς τη έκβαση του από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και το Γ.Λ.Κ.Βαθμολογίου στο Μισθολόγιο .
Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ από το 2012 και σε περίοδο που τα μνημόνια άρχιζαν να διαμορφώνουν τις νέες συνθήκες στο μισθολογικό και ασφαλιστικό μας μέλλον είχε εκπονήσει μισθολόγιο που είχε ως βάση του τη βαθμολογική εξέλιξη στο σώμα και στην ουσία έχοντας ενσωματώσει τα επιδόματα στο βασικό μας μισθό, είχε μία προοπτική αύξησης των μισθών μας σε βάθος χρόνου θέτοντας ως βασικό μέλημα τη διαφύλαξη των μισθολογικών κεκτημένων, πρωτίστως, των χαμηλά αμειβομένων στα Σ.Α.
Δυστυχώς  η προοπτική εκείνη, που είχε ρεαλιστική βάση στον προϋπολογισμό του έτους ,δεν προωθήθηκε κατάλληλα .
Αναλύοντας το νέο μισθολόγιο διαπιστώνουμε ότι το Βαθμολόγιο παίζει σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό των αποζημιώσεων των εργαζόμενων σε Σ.Α & Ε.Δ καθώς ο βαθμός που φέρουμε σε κάποιες περιπτώσεις (ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας ) συμβάλει στην διαμόρφωση των μισθών μας.
Τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στις αρκετές περιπτώσεις και κατ΄αναλογία με τη σχολή προέλευσης (ΑΞ,ΥΠΑΞ,Λ/Φ) διαπιστώνεται ότι έχουν ταχύτερη εξέλιξη συγκριτικά με τους υπόλοιπους ένστολους  ,κατά συνέπεια και αυξημένες απολαβές ,όταν το μισθολόγιο καθορίζεται από το βαθμό που φέρουμε.
Θεωρείται δεδομένο ότι κάποια στιγμή το βαθμολόγιο θα τεθεί επί τάπητος και ως βάση της συζήτησης θα αποτελέσει η ενιαία βαθμολογική φιλοσοφία που αν δεν γίνει με την προοπτική εξέλιξης ,πιθανώς θα καταγράψει απώλειες εκ νέου για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ως Ομοσπονδία αναμένουμε την επίσημη ανάλυση του Μισθολογίου μας από το ΥΝΑΝΠ και τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες καθώς η αναδρομική του εφαρμογή από 1-1-17 δεν θέλουμε να προκαλέσει αρνητικές εκπλήξεις και αιφνιδιασμούς.  
Δεδομένου του ότι σε όσες αλλαγές προκύπτουν, η διαχείριση τους είναι αυτή που ακριβώς ορίζει τις απώλειες ή τα οφέλη ,θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές όσες κινήσεις γίνουν από εδώ και πέρα καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι οι νόμοι έχουν ατέλειες και κενά που με σωστή προσέγγιση μπορεί να προσδώσουν θετικά στοιχεία.
Έτσι λοιπόν η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ  θα παρακολουθεί καθημερινά τα όσα προκύπτουν σχετικά με το μισθολόγιο και μαζί με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες θα προβαίνει σε κάθε είδους παρέμβαση που θα απαιτηθεί προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μισθολόγιο που θα έχει σταθερές βάσεις και προπάντων προοπτική εξέλιξης . 
του Κωνσταντίνου Κυράνη - Προέδρου της ΠΟΕΠΛΣ
neaplefsi.gr

_