Αποχωρεί από την Π.Ο.Ε.Σ η Ένωση Στρατιωτικών Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε τη διαγραφή της από την Π.Ο.Ε.Σ. και την ένταξή της στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Οι λόγοι θα γίνουν γνωστοί με νεότερες ανακοινώσεις.

_