Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Μάξιμουμ δεκαπέντε ημέρες δικαιούνται να φύγουν εκτός έδρας οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες σε όλη τη θητεία τους, όπως φαίνεται στη σχετική διαταγή:

http://pyrosvestesamth.blogspot.gr

_