Στρατηγικές και Κλιματικές Αλλαγές

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ ανήκουν στις χώρες με τους περισσότερους ρύπους. Είναι δεδομένο ότι με την προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί έως
τώρα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν άλλες χώρες για τη ρύπανση που προκαλούν. Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για διορθωτικές κινήσεις. Η ουσία είναι άλλη και αυτό έρχεται να μας προβληματίσει επί του πρακτέου. Η μείωση της ρύπανσης δεν γίνεται με την πληρωμή ενός προστίμου, διότι πολύ απλά υπολογίζουν τη διαφορά και συνεχίζουν τα ίδια. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στην ίδια παραγωγή, αλλιώς έχουμε χώρες που εξαγοράζουν τη ρύπανση τους από άλλες χώρες και θεωρούν μερικοί ότι συνολικά είναι το ίδιο. Η αντίδραση της Αμερικής γίνεται καθαρά με οικονομικά κριτήρια και είναι αυτά που πρέπει να αξιολογήσουμε για να τα αλλάξουμε, έτσι ώστε να έχουμε θετικές τροποποιήσεις όσον αφορά στις κλιματικές αλλαγές. Δεν πρόκειται για μια αντεπίθεση ουσίας, αλλά για ένα λανθασμένο πλαίσιο διαμάχης μεταξύ των φορέων. Έχουμε τώρα μια αναγκαστική ευκαιρία να προσεγγίσουμε τα πράγματα επί της ουσίας για να ανατρέψουμε αυτή τη διαμάχη.

Ν. Λυγερός
lygeros.org

_