Τροχονομία στο τελωνείο αντί για φύλαξη συνόρων

Λαβαμε από αναγνώστη μας την παρακάτω καταγγελία για τη συνοριακή φύλαξη γύρω από την περιοχή των Ευζώνων :




"Aγαπητό bloko , αποστέλω φωτογραφία με την οποία εμφανίζεται η μοναδική περιπολία συνοριακής φύλαξης στην περιοχή Ευζώνων - Πολυκάστρου , να εκτελεί τροχονομικά επί της ουσίας καθήκοντα στο τελωνείο Ευζώνων επί 7 συνεχείς ώρες , αφήνοντας οριογραμμή 40 χιλιομέτρων χωρίς καμία ουσιαστική επιτήρηση . Μήπως ξεχάσαμε τι γινόταν και τι γίνεται στους Ευζώνους και στην ευρύτερη περιοχή από θέμα μετανάστευσης ;"



_