"Βροχή" παραπόνων για τις διμοιρίες υποστήριξης της Φθιώτιδας

Το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εξετάζουν τα μέλη της Ένωσης Φθιώτιδας, για το ζήτημα τών Διμοιριών Υποστήριξης, όπως διαβάζουμε στο έγγραφο, που απέστειλαν στον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας: Κύριε Γενικέ,
     Η Ένωσή μας, έχει γίνει αποδέκτης πλήθους παραπόνων από τους συναδέλφους μας που συγκροτούν την Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας και δυστυχώς βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να επανέλθει για άλλη μία φορά, εγγράφως πλέον, για την μη ισόνομη συγκρότηση από μέρους σας, των Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειάς σας.
     Κατόπιν τούτου και προκειμένου να εξετάσουμε, δια του νομικού μας συμβούλου, την δυνατότητα υποβολής πρότασης για αύξηση του σχετικού επιδόματος στα μέλη μας ή διεκδίκησης αντίστοιχου ποσού στα διοικητικά δικαστήρια, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε με έγγραφό σας (αρ.4 του Ν.2690/1999), πόσες φορές κατά το τελευταίο έτος συγκροτήθηκε έκαστη Διμοιρία Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας δικαιοδοσίας σας, καθώς και σε πόσες από αυτές κινήθηκε εκτός της έδρας του Νομού της.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ανάργυρος
ΔΟΥΜΑΝΑΣ Απόστολος
_