Γιατί παύθηκε ο υπαρχηγός της Αστυνομίας στην Κύπρο - Στη θέση του ο Κύπρος Μηχαηλίδης

Ο Κύπρος Μιχαηλίδης θα πάρει την θέση του Ανδρέα Κυριάκου τον οποίο έπαυσε από τα καθήκοντα του, σήμερα ο ΠτΔ. Διαβάστε την Ανακοίνωση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας: Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το αποτέλεσμα έκθεσης τριών ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι διορίστηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και η οποία έκθεση οδήγησε τον Γενικό Εισαγγελέα στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Υπαρχηγού της Αστυνομίας κ. Ανδρέα Κυριάκου αλλά και στην απόδοση πειθαρχικών ευθυνών για συγκεκριμένα αδικήματα, με λύπη του αποφάσισε την παύση του Υπαρχηγού της Αστυνομίας κ. Κυριάκου για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Σε αντικατάσταση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τον διορισμό του κ. Κύπρου Μιχαηλίδη, μέχρι σήμερα Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας, στη θέση του Υπαρχηγού της Δύναμης.
Η νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα δοθεί από τον κ. Κύπρο Μιχαηλίδη αύριο, 16 Μαΐου, στις 10.30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Παύση Ανδρέα Κυριάκου

Ο ΠτΔ προχώρησε σήμερα το πρωί στην παύση του Υπαρχηγού Αστυνομίας Αντρέα Κυριακού. Η ενέργεια αυτή έγινε με αφορμή το πόρισμα των τριών ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων διαπλοκής ή διαφθοράς από μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. 
Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, στις 4 Μαΐου, αναφερόταν ότι η διερεύνηση του θέματος της διαρροής του περιεχομένου του φακέλου της Interpol προς τα ΜΜΕ και το σύνολο του συλλεγέντος μαρτυρικού υλικού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι “το μόνο πρόσωπο που θα μπορούσε να διενεργήσει τη διαρροή εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών από φάκελο της Interpol προς τα ΜΜΕ ήταν ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας Α. Κυριάκου”.
 
Σε ό,τι αφορά τη διαρροή της μελέτης με τίτλο «Η πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Αστυνομία Κύπρου» ημερ. 20.1.2015, αναφερόταν πως “η μελέτη αυτή ετοιμάστηκε κατόπιν οδηγιών του νυν Αρχηγού της Αστυνομίας, από πενταμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Βοηθό Αρχηγό Στ. Παπαθεοδώρου και παραδόθηκε στον ίδιο τον Αρχηγό στις 20.1.15. Αν και δεν είχε ειδικά διαβαθμιστεί η μελέτη, εν τούτοις θεωρείται ως υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο τυγχάνει χειρισμού ενδοϋπηρεσιακά και μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς”.

“Παρά ταύτα, στις 5.7.2016, βουλευτής επεδείκνυε αντίγραφο της μελέτης κατά τη συζήτηση θεμάτων Αστυνομίας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Επίσης, την επόμενη δημοσιεύτηκαν σε καθημερινή εφημερίδα αποσπάσματα από τη μελέτη την οποία κατείχε η βουλευτής”, αναφερόταν.

Η ανακοίνωση ανέφερε, επίσης, πως “από το σύνολο της συλλεγείσας άμεσης και περιστατικής μαρτυρίας φαίνεται να εμπλέκεται στο θέμα της διαρροής ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας κ. Α. Κυριάκου. Υπό τις περιστάσεις, στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα του άρθρου 135 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154 για Παραβίαση Υπηρεσιακού Απορρήτου, σε σχέση με το οποίο δικαιολογείται η δίωξη του”.
 
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση από την Αστυνομία Κύπρου των πληροφοριών που λήφθηκαν από την Interpol Σερβίας αναφερόταν στην ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας πως εμπλεκόμενοι αξιωματικοί της Κυπριακής Αστυνομίας στο χειρισμό των πληροφοριών που λήφθηκαν από την Interpol Σερβίας περί «συμβολαίου θανάτου» ήσαν ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, ο Βοηθός Αρχηγός Επιχειρήσεων, ένας Ανώτερος Υπαστυνόμος και ένας Υπαστυνόμος.

“Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού είναι ότι αν και είχαν ληφθεί συγκεκριμένες και σημαντικές πληροφορίες από τις Σερβικές αρχές, εν τούτοις αυτές δεν προσεγγίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα και δεν διερευνήθηκαν επαρκώς , επιμελώς, ή καθόλου. Παρατηρούνται συναφώς παραλείψεις και/ή εσφαλμένοι χειρισμοί”, ήταν το συμπέρασμα.

Επίσης αναφερόταν πως “δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη μαρτυρίας που να καταδεικνύει ότι οι πιο πάνω πράξεις και/ή παραλείψεις έγιναν εσκεμμένα ούτως ώστε να στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα, πλην όμως συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις των προαναφερθέντων αξιωματικών, δυνατόν να συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα” και πως εναπόκειται στον Αρχηγό Αστυνομίας να επιληφθεί.


ant1iwo.com
_